Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Centro gyvenimas 2016-17

      Mokinių priėmimas 2016-2017 m. m. Profesinio mokymo grupių formavimas, jų pasiskirstymas pagal lygmenis. Mokinių skaičius pagal išsilavinimo lygį. Vykdomos profesinio mokymo programos.

      Išlieka stabilus priėmimas į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (toliau - Centras) profesinio mokymo programas (toliau - PMP), skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją.

      Prieš 4-6 metus Centre ryškiai dominuodavo programos skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su profesija siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą (tai yra jaunesnio amžiaus mokiniai). Eilę pastarųjų metų tendencijos, proporcijos keitėsi. Žymiai didėja mokinių, turinčių vidurinį išsilavinimą ir siekiančių įgyti profesinę kvalifikaciją, skaičius.

      2016 – 2017 m. m. planuota priimti 300 mokinių, priimti 441 mokiniai. Planas viršytas 47 %.

      Įteisinta 15 – ka I kurso profesinio mokymo grupių (6 grupės skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, 8 grupės skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei 1 grupė skirta specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją.

      2016 - 2017 m. m. ugdymo procesas vykdomas 31 -oje profesinio mokymo grupių, kuriose (2016 m. spalio 1 d. duomenimis) mokosi 841 mokinių.

      1 lentelė. Centro mokinių kontingentas 2016 m. spalio 1d.

Eil. Nr. Profesinio mokymo programa, kodas Kursas Grupė, grupės vadovas Mokinių skaičius grupėje
  Apdailininko (statybininko) (330073202) III 39, Donatas Makrickas 20
  Automobilių mechaniko (330071606) III 40, Giedrė Jankūnienė 20
  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (330041708), Virėjo (330101306) III 41, Iveta Ruplėnienė 15
14
  Apdailininko (statybininko) (330073202) II 51, Vidas Povilionis 29
  Automobilių mechaniko (330071606) II 52, Romas Vaičiulėnas 24
  Floristo (330021408), Virėjo (330101306) II 53, Regina Karosienė 13
17
  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440041718) II 56, Zita Vainauskienė 22
  Apdailininko (statybininko) (330073202) I 63, Ramunė Mikalauskaitė-Ašakienė 27
  Automobilių mechaniko (330071606), Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (330041708) I 64, Vilius Čiapas 24
11
  Virėjo (330101306) I 65, Vitalija Pociūnienė 27
  Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (440041711) I 66, Laimutė Pilkauskienė 30
  Floristo (M44021402) I 67, Edita Prunskienė 25
  Suvirintojo (440071502) I 68, Arvydas Pociūnas 29
  Apdailininko (statybininko) (440073215) I 69, Jolanta Širmelienė 30
  Konditerio (440101305) I 70, Renata Kaminskienė 24
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612) III 45, Valentina Jarutienė 19
  Pardavimų konsultanto (330041707) III 46, Marytė Martinkevičienė 23
  Želdinių tvarkytojo (217081202) III 47, Sigutė Sakalauskienė 14
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612) II 57, Reda Grinkienė 30
  Pardavimų konsultanto (330041707) II 58, Danguolė Repečkienė 21
  Želdinių tvarkytojo (217081202) II 59, Genė Kanaitienė 14
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440071615) II 60, Daiva Čebatorienė 36
  Pardavimų konsultanto (440041710) II 61, Violeta Vilkelienė 35
  Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302) II 62, Janina Vildžiūnienė 33
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612) I 71, Valentina Jarutienė 28
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612) I 72, Marytė Martinkevičienė 27
  Pardavimų konsultanto (330041707) I 73, Genė Kanaitienė 30
  Želdinių tvarkytojo (217081202) I 74, Daiva Čebatorienė 18
  Technikos priežiūros verslo darbuotojo (440071615) I 75, Reda Grinkienė 34
  Pardavimų konsultanto (440041710) I 76, Violeta Vilkelienė 39
  Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302) I 77, Dalė Markutienė 39
Iš viso grupių: 31 (trisdešimt viena)
Iš viso mokinių: 841

      2 lentelė. Centro Profesinio mokymo grupės pagal programų lygmenį. 2016 m. spalio 1d.

PMP lygmuo PMP grupių skaičius vnt. PMP grupių dalis %
PMP, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 3 9 %
PMP, skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 16 52 %
PMP, skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 12 39 %

   

   3 lentelė. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas Centre pagal išsilavinimo lygį 2016 m. spalio 1 d.

Besimokančių asmenų išsilavinimas Mokinių skaičius vnt. Mokinių skaičiaus dalis %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217) 46 5,5 %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33) 419 49,8 %
Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44) 376 44,7 %

      4 lentelė. Vykdomos profesinio mokymo programos, mokinių skaičius jose 2016 m. spalio 1 d.

Profesinio mokymo programa Mokinių skaičius Bendras mokinių skaičius to paties pavadinimo profesinio mokymo programoje
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 330041707) 104 174
Technikos priežiūros verslo darbuotojo (kodas 440071615) 70
Pardavimų konsultanto (kodas 330041707) 74 148
Pardavimų konsultanto (kodas 440041710) 74
Socialinio darbuotojo padėjėjo (kodas 440092302) 72

72

Želdinių tvarkytojo (kodas 217081202) 46 46
Apdailininko (statybininko) (kodas 330073202) 76 106
Apdailininko (statybininko) (kodas 440058201) 30
Automobilių mechaniko (kodas 330071606) 68 68
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 330041708) 26 78
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440041711) 30
Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo (kodas 440041718) 22
Virėjo (kodas 330101306) 58 58
Floristo (330021408) 13 38
Floristo (M44021402) 25
Suvirintojo (440071502) 29 29
Konditerio (440101305) 24 24
IŠ VISO 841
DSC 1220a

      Kai po sunkia obuolių našta palinksta obelys, o rytais žemė klojasi rūko antklode, supranti, kad ateina ruduo. Lyg ir liūdna, bet rugsėjis dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, kasmet pasikartojančią ir kasmet vis kitokią...

DSC 1419a

      Šiais metais Tarptautinė mokytojų dienos šventė BTVMC prasidėjo mokytojams susirinkus į mokytojų kambarį, kuris šią dieną atrodė neįprastai: ant sofos „sėdėjo“ dideli ir mažesni meškinai, kiškiai, tarsi kviečiantys visus grįžti į vaikystę. Idėja buvo neatsitiktinė: Mokinių taryba nusprendė sugrąžinti visus į vaikystę ir atrasti ten savo mėgstamiausius pasakų ar animacinių filmų personažus.

DSCN0778a

      Rugsėjo 30 - spalio 2 dienomis Panevėžio ,,Cido arenoje‘‘ vyko kasmetinė paroda ,,Expo Aukštaitija 2016‘‘. Renginio metu bendrame Panevėžio ir Utenos regionų profesinio mokymo įstaigų stende buvo organizuotos mokinių profesinio meistriškumo konkursai.

olimpis

      Lapkričio 1-30 dienomis vyks 9 mokomųjų dalykų konkursai:

 • lietuvių kalba,
 • anglų kalba,
 • matematika,
 • biologija (pradinėse klasėse – pasaulio pažinimas),
 • informacinės technologijos,
 • istorija.
 • geografija,
 • fizika,
 • chemija.

      Pagrindinis konkursų tikslas - sudominti mokinius mokomaisiais dalykais ir skatinti mokinių mokymosi motyvaciją. Tai nėra olimpiada, konkursuose yra įvairaus sudėtingumo užduočių, todėl juose gali dalyvauti visi mokiniai.

20161020 091538a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 53 virėjų grupės mokinės Ugnė Alešiūnaitė ir Brigita Šimonytė nuo 2016-10-09 iki 2016-10-22 dienos kartu su Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos bei  Klaipėdos turizmo mokyklos mokiniais dalyvavo Erasmus+ programos mobilumo projekte ,,Verslumo ir kūrybiškumo įgūdžių ugdymas, panaudojant ES šalių patirtį“.

logo erasmus plusa

      Projekto veiklos: Profesinio mokymo specialistų darbo stebėjimas profesinio mokymo institucijose.

      Projekto užsienio partneriai : International Educational College TEMIS, Ispanija.

      Projekto koordinatorius – Biržų technologijų ir verslo mokymo centras.

      Projekto tikslai:

 1. Gerinti profesinio mokymo kokybę, tobulinti įsivertinimo kompetencijas, mokymo ir mokymosi procesų organizavimą, skatinti mokymosi motyvaciją, mokėjimą mokytis;
 2. Įgyti profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje, ugdyti profesines, pagrindines, socialines, tarpkultūrines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus;
 3. Plėtoti partnerystę, bendradarbiavimą, bendruomenės narių tarptautinį judumą;
 4. Mažinti socialinę atskirtį.
20161114 123507a

      BTVMC (toliau Centras) mokinių ir mokytojų kelionės ir stažuotės pasiekė tolimiausias Europos šalis, o artimiausi kaimynai latviai vis buvo aplenkiami. Projektų vadovės Marytės Bistrickienės iniciatyva nutarta užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Latvija. Pagal profesinio mokymo mobilumo chartiją Centras turi plėtoti 2016-2021 m. tarptautiškumo strategiją.

pasitenkinimas darbu

       Anketinės apklausos „Darbuotojų pasitenkinimas darbu ir jų įtaka veiklos efektyvumui“ rezultatai

      Stipriosios pusės

 1. Savo darbu patenkinti beveik visi darbuotojai.
 2. Darbuotojų darbo krūvis ir laikas yra tinkamas.
 3. Darbuotojai turi galimybę kelti savo kvalifikaciją.

      Tobulintinos pusės

 1. Skatinti individualią darbuotojų iniciatyvą.
 2. Kurti ir palaikyti teigiamą atmosferą darbe.

      Pastebėti kiekvieną darbuotoją, įvertinti jo pastangas.

IMG 3091a

      Gruodžiui lipant ant kulnų, paskutinįjį rudens šeštadienį Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje įvyko pasakų knygos ,,Gėlių fėja“ pristatymas. Jos autorė – biržietė, Biržų literatų klubo „Versmė“ narė, mokytoja Rima Tunkūnienė. Šokių studijos ,,Šėlsmas“ šokėjams teko didelė garbė pradėti knygelės pristatymo šventę. Biržų pilies menėse valso ritmu besisukančios poros sukūrė išties pasakišką atmosferą.

 DSC 0764a

      Tai vienas iš laukiamiausių tradicinių renginių BTVMC. 2016 m. lapkričio 24 d. įvyko FUXIADA.

      Šiais metais pirmakursiai, norėdami gauti fukso vardą, turėjo sporto salėje parodyti savo fizinius ir protinius gebėjimus. Fuxiados dalyvių laukė šios sporto šakos: rankų lenkimas, šaudymas, greitasis bėgimas, meninė gimnastika, dailusis čiuožimas. Pirmakursiai turėjo atlikti ir namų darbus: pasirūpinti išskirtine savo komandos apranga, sugalvoti komandos pavadinimą, turėti vėliavą, papuošti olimpinį žiedą su specialybe susijusiais elementais bei išmokti Fuxiados himną.

 20161212 104307a

      Š.m. gruodžio mėn. 5-9 dienomis mūsų mokykloje visi galėjo užuosti artėjančių Kalėdų kvapą, nes 70 gr. konditeriai ir 41 gr. virėjai per praktikos pamokas mokėsi gaminti imbierinius sausainius ir juos įvairiai dekoruoti. Šias įgytas žinias ir įgūdžius mokiniai galėjo perduoti gruodžio mėn. 12 d. nuvykę į Biržų l/d „Ąžuoliukas“, kur vyko netradicinė edukacinė pamoka ir buvo mokomi mažieji „mokinukai“ baltyminiu glaistu dekoruoti imbierinius sausainius. L/d „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Saulutė“ vaikams parodėme ir mokėme, kaip pasigaminti baltyminį glajų ir kaip jį nudažyti maistiniais dažais. Kai vaikučiai išmoko nudažyti glajų, tada mokėme, kaip reikia mediniais smeigtukais glajų tepti ant sausainių ir juos įvairiai dekoruoti. Vaikai buvo sužavėti savo dekoruotais sausainiais. Nudžiuvus glajui, šiais dekoruotais sausainiais vakare jie su tėveliais puošė kalėdinę eglutę.

DSC 1007a

      Mokymo centre vyko individualios I ir II kurso mokinių (merginų ir vaikinų) stalo teniso varžybos, skirtos Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti. Varžybose rungtyniavo 16 dalyvių. Šis žaidimas mokymo centre yra populiarus. Mokiniai noriai ne tik per kūno kultūros pamokas, bet ir pertraukų metu žaidžia stalo tenisą.

20161213 195254a

      Trijų savaičių trukmės stažuotė Tenerifeje baigta. Profesines ir bendrąsias kompetencijas tobulinome 5 apdailininko (statybininko) PMP mokiniai: 63 gr. Martynas Simonaitis, Ugnius Vaitekūnas 51gr. Arnas Vėjelis, Liudvikas Stanevičius ir Karolis Lapienis.

svgid logo1

      2016-ųjų metų lapkritį startavo naujas atsiliepimų ir renginių portalas http://svietimogidas.lt. Projekto tikslas – didinti lavinimo ir ugdymo informacijos prieinamumą kiekvienam Lietuvos vartotojui, skatinti juos būti atvirais ir reikšti savo nuomonę apie ugdymo įstaigas, siekti ugdymo įstaigų bendradarbiavimo su jų paslaugų gavėjais bei nuolatinio tobulinimo.

      Taip pat čia rasite kitos naudingos informacijos – renginiai (http://svietimogidas.lt/events), straipsniai)

      Kviečiame tėvelius, esamus ir buvusius mokinius, mokytojus parašyti atsiliepimą apie mokyklą, mokytoją, darželį.

      Balsavimas vyksta ištisus metus svetainėje http://svietimogidas.lt.

      Konkurso "TOP mokyklos" aprašymas ir sąlygos: http://svietimogidas.lt/konkursas-top-mokyklos-top-mokytojai

      Konkurso "TOP mokytojai" aprašymas ir sąlygos: http://svietimogidas.lt/konkursas-top-mokyklos-top-mokytojai

      Konkurso "TOP vaikų darželiai" aprašymas ir sąlygos: http://svietimogidas.lt/konkursas-top-vaiku-darzeliai

 logo erasmus plusa

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centre 2016 m. gruodžio 21 dieną įvyko metodinė diena „Tarptautinė patirtis – žingsnis į modernų profesinį mokymą“.

      Renginio tikslas – pristatyti stažuočių rezultatus. O rezultatais džiaugiasi ir mokiniai, ir mokytojai. Mokiniai įgijo naujų profesinių verslumo įgūdžių ir kompetencijų, mokėsi kūrybiškumo dirbdami tarpkultūrinėje aplinkoje. Mokytojai pasakojo, kaip taiko patirtį, įgytą užsienio šalyje.

20170118 094743a

      2017 metų sausio 18 dieną, 41 gr. prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos mokiniai vadovaujami profesijos mokytojos Editos Prunskienės, vyko į Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės prekybos ir paslaugų verslo mokyklą. Praktinių mokymų metu, mokiniai pagilino profesinius įgūdžius dirbdami su įvairiais kasos aparatais. Buvo puiki proga išbandyti turimas žinias ir praktinius įgūdžius įvairiose situacijose. Mokiniai noriai keitėsi darbo vietomis, konsultavo vieni kitus, diskutavo, mokėsi mandagiai ir taisyklingai aptarnauti klientus.

16215834 10208118534942682 353680006

      Sausio 21 dieną rinkuškiečiai nepraleido progos sučiupti žiemą su visais jos malonumais už kupros ir prie ant ežero kranto esančių Rinkuškių bendruomenės namų pakvietė į šventę „Atėjo dieviška žiema“. Į šią žiemos šventę buvome pakvieti ir mes. Rinkuškių bendruomenės pirmininkės Irenos Misevičienės sumanymu ežero tiltelis tapo mūsų scena. ,,Šėlsmo“ šokėjams yra tekę šokti lietuje, pievoje, rapsų lauke, tačiau sniegas ir ledas buvo įveiktas pirmą kartą.

 Studijos 673x472 1

      Tūkstančiai abiturientų ir jaunų žmonių kasmet svarsto ir kuria ateities planus, ieškodami tinkamiausio sprendimo kur mokytis. Jiems ir skirta tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS, supažindinanti su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, su reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, su karjeros ir verslo perspektyvomis, su stažuotėmis ir savanoryste.

20170208 105407a

      Š. m. vasario 8 dieną Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 70 grupės konditerės, 65 grupės virėjos ir mokytojos Renata Kaminskienė, Vitalija Pociūnienė vyko į UAB ,, Biržų duona“. Įmonės atstovė Aurelija Duderytė vedė netradicinę pamoką. Ji papasakojo apie tai, kuo jie gyvena ir kodėl gaminiai – tokie ypatingi. Apžiūrėjome įmonę, kuri dirba naujomis technologijomis, taiko efektyvius darbo organizavimo metodus. Sužinojome, kad UAB „Biržų duona” yra viena seniausių duonos kepyklų, kasdien kepanti įvairius gaminius. Duona kepama nuo 1953 metų. Gaminant senolių tradicijos jungiamos su moderniomis duonos gamybos technologijomis, todėl „Biržų duonos” kepiniai ne tik laiko patikrinti, bet ir šiuolaikiškam žmogui pritaikyti. Per dešimtmečius keitėsi darbuotojų kartos, perduodamos viena kitai žinias ir patirtį, subtiliausias duonos ir jos gaminių kepimo paslaptis. Visa tai tam, kad mus pasiektų aukščiausios kokybės ir išskirtinio skonio gaminiai.

DSC 0309a

      Vasario 22 dieną Biržų technologijų ir verslo mokymo centre įvyko tarptautinis profesinio meistriškumo konkursas “Būsimasis profesionalas 2017”. Profesinio meistriškumo konkursai centre vyksta beveik kasmet, bet šis ypatingas tuo, kad jame dalyvavo Latvijos mokyklų atstovai. Vienas iš šio konkurso tikslų yra „didinti profesinio mokymo prestižą ir patrauklumą, stiprinti Lietuvos ir Latvijos profesinio mokymo įstaigų, socialinių partnerių, mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą“.

DSC 0562a

      Kovo 15 dieną Biržų technologijų ir verslo mokymo centras (toliau Centras) priėmė svečius iš Zaļenieku komerciala un amatniecibas vidusskola (Latvijos Respublika). Šįkart svečiavosi automobilių mechaniko specialybės mokiniai, lydimi mokyklos direktorės pavaduotojos Valijos Barkovskos, automobilių mechanikos mokytojo Elmaro Antono ir latvių kalbos mokytojos Lygos Andionos.

be patyciu

      „Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm“...  (Justinas Marcinkevičius)

DSCN0896a

      Mokyklos fojė pasipuošė metų laikų spalvomis. Prie floristų sukurtų scenos dekoracijų prigludo ryškiaspalvių lininių suknelių kolekcija, papuošalai, aksesuarai. Tai mūsų mokyklos ir Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos projekto ,,Drauge mes galim daugiau-2” tarpinstitucinio bendradarbiavimo rezultatas.

DSC 0127a

      Kovo 27 dieną bendrojo ugdymo mokyklų vadovai rinkosi į Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą. Susirinkusius pasveikino savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas bei švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius.

      Dauguma mokyklų vadovų čia lankėsi pirmą kartą, todėl laikinai einantis Centro direktoriaus pareigas Dainius Žukauskas supažindino visus su mūsų mokykla, jos vieta regione bei ateities perspektyvomis, o skyriaus vedėjas Eimantas Gasiūnas su profesinio mokymo programomis, praktinio mokymo baze. Mokyklų vadovai pateikė klausimus, vyko diskusija apie ateities perspektyvas, mokyklų pertvarką ir Centro vietą joje.

logo erasmus plusa

       Stažuotės (pagal ERASMUS+ Projekto ,,TOBULĖLK SU ERASMUS+" Nr. 2015-1-LT01-KA102-013178) metu susipažinome su Prancūzijos švietimo sistema, lankėme mokyklas ir stebėjome ugdymo proceso organizavimą jose.

Projekto tikslas - gerinti profesinio mokymo kokybę, tobulinti įsivertinimo kompetencijas, mokymo ir mokymosi procesų organizavimą, skatinti mokymosi motyvaciją, mokėjimą mokytis, įgyti profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje, ugdyti profesines, pagrindines, socialines, tarpkultūrines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus.

20170328 101651a

       Smagų, jau šiltėjantį kovo 28-osios rytą Medeikių pagrindinėje mokykloje vyko Amatų diena, kurioje dalyvavo mūsų mokyklos profesijos mokytoja Renata Kaminskienė, 70 grupės mokinės Sandra Ažiukaitytė, Amanda Varkalytė, Laura Barauskienė.

      ,, Su pavasariu, su vyturio giesme virš gimtinės laukų, su Amatų diena mūsų mokykloje“! Taip pradedant šventę buvo pasveikinti mokiniai ir svečiai.

DSC 0206a

      Šių metų balandžio 7 dieną Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje šurmuliavo tarptautinio integruoto edukacinio projekto ,,Kūrybinės partnerystės" jaunieji projekto dalyviai. Visi turėjo, ką veikti. Mūsų mokyklos konditerio ir virėjo profesijų mokytojos Vitalija Pociūnienė, Renata Kaminskienė ir 70 grupės konditerės Sandra Ažiukaitytė, Amanda Varkalytė vedė atviras integruotas edukacines pamokas. Viena grupė kepė velykinius meduolius, kita juos dekoravo karališkuoju glajumi, o 65 grupės mokinės dalyvavo įvairiose darbinėse veiklose. Bendri kūrybiniai darbai kūrė pakilią nuotaiką, padėjo užmegzti draugiškus ryšius. Projekto dalyviai pasisėmė naujų kūrybinių idėjų, pasigamino saldžią dovaną Velykoms. Buvo labai įdomu išgirsti, kaip vyko kūrybinis darbas, kurį mokiniai turėjo pristatyti. Meduoliais vaišinosi bendruomenės nariai ir svečiai.

DSC 0250a

      Kiekvienas jaunas žmogus, baigdamas mokyklą, susimąsto, kokį gyvenimo kelią pasirinkti, kuo būti, kur mokytis toliau. Svarbu ne tik domėtis, skaityti, klausytis draugų pasakojimų apie profesijas, bet ir pačiam iš arčiau pamatyti, kaip mokosi būsimi statybininkai, automobilių mechanikai, virėjai ir kiti būsimi specialistai.

IMG 5613a

      Gegužės 5 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro suburta mokinių komanda dalyvavo Europos dienai skirtame renginyje. Žaidėme intelektualų žaidimą „Europos ruletė“. Dalyvavo komandos iš „Saulės gimnazijos“, „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos ir mūsų centro. Klausimai buvo įdomūs, gana sudėtingi, reikalaujantys istorijos, geografijos ir literatūros žinių. Mūsų komandai sekėsi gana gerai. Nuo ‚Saulės“ gimnazijos moksleivių atsilikome tik trimis taškais ir surinkome dešimt taškų. Gavome saldų prizą šokoladą, kuriuo pasivaišino visa komanda. Pasibaigus žaidimui visa komanda nusifotografavome prie foto sienos. Paragavome Rinkuškių bendruomenės šeimininkių keptų blynų.

18222072

      Gegužės 5 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras darbuotojai lankėsi Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla. Joje vyko bendradarbiavimo susitikimas, kuriame be biržiečių ir panevėžiečių dar dalyvavo Šiaulių Profesinio rengimo centro kolektyvas. Susitikimo programą sudarė trys dalys. Pirma dalis - prekybos sektoriaus profesinio mokymo programų įgyvendinimas Panevėžio M. Rimkevičaitės PVM sektoriniame praktinio mokymo centre, antra dalis - sportinė. Buvo varžomasi krepšinio, tinklinio, smiginio varžybose. Trečioji dalis - kultūrinė, edukacinė vyko Panevėžio siaurojo geležinkelio komplekse. Ačiū panevėžiečiams už puikų renginį!!!

 tavo zvilksnis

      Jau ne pirmi metai BTVMC mokiniai dalyvauja Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“.

         Šiais metais į šį projektą užsiregistravo 17 mokinių: 4 iliustruotojai ir 13 vertėjų iš anglų ar rusų kalbos. Labai gerai pasirodė iliustruotojai – visi tapo nugalėtojais. Jie apdovanoti diplomais. Turime ir 4 vertėjus, apdovanotus diplomais už labai gerai atliktą vertimą.

 logo verslilietuva

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras dalyvauja „Kompetencijų vaučerio" mokymo programoje. Kompetencijų vaučeris - mokymai įmonėms, taikant „Kompetencijų vaučerio" sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams. LR Ūkio ministerija ėmėsi iniciatyvos sudaryti įmonėms, vykdančioms veiklą ne trumpiau kaip vienerius metus, galimybes apmokyti darbuotojus tuo metu, kai to labiausiai reikia ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga geresniam prisitaikymui prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų. Tuo tikslu yra kuriamas Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų sąrašas.

 aDSC 0709a

      Gegužės 30 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre įvyko baigiamasis tarptautinės veiklos sklaidos renginys - praktinis seminaras „Profesinių įgūdžių ir gebėjimų plėtra su Erasmus+“.  Renginio metu aptarta Erasmus+ mobilumo projektų, koordinuotų Biržų TVMC, bei konsorciumo narių: Marijampolės PRC, Rokiškio, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės PVM ir ĮI Erasmus+ , vykdytų veiklų patirtis, nauda ir rezultatai.

 DSC 0963a

      Žmogus be svajonių – kaip paukštis be sparnų! Šiuo romantiniu leitmotyvu birželio 28 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre prasidėjo tradicinė diplomų įteikimo šventė. Šventei savitumo suteikė tai, kad ji vyko aikštėje prie mokyklos. Gražus, šiltas vasariškas oras leido organizatorei įgyvendinti pagrindinę šventės idėją – mokinių svajones, užrašytas ant baltų lyg paukščio sparnai balionų, paleisti į žydrą dangų. Jie mokyklos absolventams, jų tėveliams, svečiams, mokytojams simbolizavo svajonių išsipildymą.

 DSC 1150a

      Mokslo metus Biržų technologijų ir verslo mokymo centro bendruomenė baigė smagia iškyla gamtoje, Mantagailiškio dvare. Nuvykusius mus sužavėjo gražiai tvarkoma dvaro aplinka, daugybė karstinių įgriuvų su natūralia augmenija. Čia svetingai pasitiko sodybos šeimininkas ir supažindino su (montebolo) taisyklėmis. Žaidimas, kurio ankščiau nebuvome žaidę, suteikė daug emocijų. Po aktyvaus poilsio gamtoje nejautėme nuovargio, namo grįžome pakilios nuotaikos.

 ecvet

      Profesinio mokymo sistema respublikoje kasmet keičiasi ir tobulėja. Įgyvendinami įvairūs projektai mokiniams ir profesinio mokymo specialistams. Šiuo metu ypač aktualus mokymosi kreditų perkėlimo ir įskaitymo klausimas (ECVET). Jis yra svarbus ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centrui, nes Centras turi profesinio mobilumo chartiją. Tai reiškia, jog mokiniai atlieka praktiką kitose užsienio šalyse, todėl būtinas skaidrus ir vienodas mokymosi rezultatų pripažinimas. Tuo tikslu liepos 4-5 d. Jungtinės Karalystės Birmingamo mieste vyko seminaras „Kaip pagerinti mokymosi savo šalyje ir už jos ribų vertinimą ir pripažinimą“ (PEARL). Jame dalyvavo 94 dalyviai iš 28 Europos šalių, Lietuvai atstovavo trys Švietimo mainų paramos fondo deleguoti asmenys, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro projektų vadovė, Marytė Bistrickienė bei kiti du atstovai iš Vilniaus ir Alytaus profesinio mokymo įstaigų.

 1b

      Rugpjūčio 4-6 dienomis Biržuose vyko miesto šventė, išviliosi į miesto erdves biržiečius, sulaukusi svečių iš kaimyninių rajonų bei užsienio šalių. Vienas iš šventės renginių buvo rugpjūčio 5d. vykusi šventinė eisena, kurioje dalyvavo įvairių įmonių, įstaigų, organizacijų atstovai, tarp kurių žygiavo ir BTVMC bendruomenės nariai. Mūsų komanda iš kitų išsiskyrė dalyvių skaičiumi, gražia vienoda apranga. Visi norėjo dalyvauti, susitikti vasarą nematytus bendradarbius. Nuotaika visų buvo pakili, smagu, kad eisenoje dalyvavo ne tik darbuotojai, bet ir esantys bei buvę mokiniai.

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

 

Renginių kalendorius 2024

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus