Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Skratiškių g. 6, Biržai +370 668 760 68 info@btvmc.lt

Svetainės medis baltas

1234.png

Centro gyvenimas 2018-19

      Mokinių priėmimas 2018-2019 m. m. Profesinio mokymo grupių formavimas, jų pasiskirstymas pagal lygmenis. Mokinių skaičius pagal išsilavinimo lygį. Vykdomos profesinio mokymo ir pagrindinio ugdymo programos.

      Išlieka stabilus priėmimas į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (toliau - Centras) profesinio mokymo programas (toliau - PMP), skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją. Centre vykdomas priėmimas į pagrindinio ugdymo programas ( į I ir II gimnazijos klases), skirtas asmenims turintiems pradinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą.

      Mokinių pasirinkimai ir mokymosi galimybės.

      2018 - 2019 m. m. ugdymo procesas vykdomas 29 - yje profesinio mokymo grupių, I – oje ir II – oje gimnazijos klasėse mokiniai siekia įgyti pagrindinį išsilavinimą. (2018 m. spalio 2 d. duomenimis mokosi 707 mokinių).

      1 lentelė. Centro mokinių kontingentas 2018 m. spalio 2 d.

Eil. Nr.

Specialybė

Kursas

Grupė, grupės vadovas

Mokinių skaičius grupėje

1.

Apdailininko (statybininko) (330073202)

III

63, Ramunė Mikalauskaitė-Ašakienė

18

2.

Automobilių mechaniko (330071606)

III

64, Vilius Čiapas

21

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas (330041708)

III

8

3.

Virėjo (330101306)

III

65, Vitalija Pociūnienė

23

4.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

III

71 Marytė Martinkevičienė

15

5.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

III

72 Marytė Martinkevičienė

22

6.

Pardavimų konsultanto (330041707)

III

73 Genė Kanaitienė

18

7.

Želdinių tvarkytojo (207081202)

III

74 Daiva Čebatorienė

13

8.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

II

83 Valentina Jarutienė

31

9.

Pardavimų konsultanto (330041707)

II

84 Vilma Indriliūnaitė

22

10.

Želdinių tvarkytojo (207081202)

II

85 Sigutė Sakalauskienė

17

11.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M440071605)

II

86 Daiva Čebatorienė

26

12.

Pardavimų konsultanto (440041710)

II

87 Violeta Vilkelienė

24

13.

Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302)

II

88 Dalia Liaukevičienė

29

14.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M43071603)

I

95 Valentina Jarutienė

26

15.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė (M43081102)

I

96 Genė Kanaitienė

10

16.

Želdinių tvarkytojo (207081202)

I

97 Genė Kanaitienė

11

17.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M440071605)

I

98 Violeta Vilkelienė

25

18.

Logisto ekspeditoriaus modulinė (M440417101)

I

99 Reda Grinkienė

25

19.

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė (44092001)

I

100 Dalė Markutienė

28

20.

Konditerio modulinė (M44101301)

II

89, Renata Kaminskienė

20

21.

Apdailininko (statybininko) modulinė (M44073204)

II

81, Jolanta Širmelienė

26

22.

Apdailininko (statybininko) (330073202)

II

78, Donatas Makrickas

19

23.

Automobilių mechaniko (330071606)

II

79, Asta Bacevičienė

25

24

Virėjo modulinė (M43101302)

II

80, Gražvyda Kubilienė

20

25.

Apdailininko (statybinko) modulinė (M43073202)

I

90, Jolanta Širmelienė

32

26.

Automobilių mechaniko modulinė (M43071604)

I

91, Tadas Špokas

22

Floristo modulinė (M43021401)

I

8

27.

Pardavėjo modulinė (M43041601)

I

92, Regina Karosienė

16

Virėjo modulinė (M43101302)

I

18

28.

Floristo modulinė (M44021402)

I

93, Ingrida Pranauskaitė

21

29.

Suvirintojo modulinė (M44071501)

I

94, Vidas Povilionis

20

30.

I gimnazijos (9) klasė

Rasa Plikšnienė

17

31.

II gimnazijos (10) klasė

Laimutė Šlekienė

31

Iš viso grupių: 31

Iš viso mokinių: 707

      2 lentelė. Centro Profesinio mokymo grupės pagal programų lygmenį. 2018 m. spalio 2 d.

PMP lygmuo

PMP grupių skaičius vnt.

PMP grupių dalis %

PMP, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217)

3

19 %

PMP, skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33, M43)

16

55 %

PMP, skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44)

10

34 %

      3 lentelė. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas Centre pagal išsilavinimo lygį 2018 m. spalio 2 d.

Besimokančių asmenų išsilavinimas

Mokinių skaičius vnt.

Mokinių skaičiaus dalis %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skirta įgyti pagrindinį išsilavinimą  (su kodu 2011)

48

6,8 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217)

41

5,8 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33 ir M43)

374

53 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44 ir M44)

244

34,4 %

      4 lentelė. Vykdomos profesinio mokymo programos, mokinių skaičius jose 2018 m. spalio 2 d.

Profesinio mokymo programa

Mokinių skaičius

Bendras mokinių skaičius to paties pavadinimo profesinio mokymo programoje

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

68

145

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M440071605)

51

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė

(M43071603)

26

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė (M43081102)

10

10

    Pardavimų konsultanto (330041707)

40

64

    Pardavimų konsultanto (440041710)

24

                     Želdinių tvarkytojo (207081202)

41

41

Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302)

29

57

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė (M44092001)

28

Logisto ekspeditoriaus modulinė (M440417101)

25

25

Apdailininko (statybininko) (330073202)

18

95

Apdailininko (statybininko) modulinė (M44073204)

26

Apdailininko (statybininko) (330073202)

19

Apdailininko (statybinko) modulinė (M43073202)

32

Automobilių mechaniko (330071606)

21

68

Automobilių mechaniko (330071606)

25

Automobilių mechaniko modulinė (M43071604)

22

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas (330041708)

8

8

Virėjo (330101306)

23

61

Virėjo modulinė (M43101302)

20

Virėjo modulinė (M43101302)

18

Konditerio modulinė (M44101301)

20

20

Floristo modulinė (M43021401)

8

29

Floristo modulinė (M44021402)

21

Pardavėjo modulinė (M43041601)

16

16

Suvirintojo modulinė (M44071501)

20

20

Iš viso: 707

 IMG 20180905 091551a

      Rugsėjo 5 dieną BTVMC pirmakursiai, būsimieji automechanikai kartu su mokytoju Tadu Špoku lankėsi MB ,,Šarūno Drevinsko autoservisas‘‘.

      Serviso savininkas Šarūnas prisiminė savo pirmuosius darbus, atliekant automobilių remontą, papasakojo, apie patalpų rengimo sunkumus bei kaip nelengva įsigyti tokią įrangą ir įrankius, su kuriais dabar dirba. Verslininkas leido atlikti keliems moksleiviams nesudėtingus remonto darbus, kaip padangos numontavimas ir užmontavimas, ratų balansavimas. Kol vieni mokiniai atlikinėjo šias užduotis, kiti stebėjo, kaip yra remontuojama automobilio važiuoklė.

 20180907 083618a

       Toliau sėkmingai tęsiamas draugiškas ir glaudus bendradarbiavimas su Biržų verslo įmonių atstovais.

       Džiugu, kad šiuos naujus mokslo metus, virėjo ir pardavėjo modulinės profesinės programos mokiniai galėjo pradėti išvyką į UAB „Biržų duoną“. Įmonėje galėjome iš arčiau pamatyti visą gamybos procesą, darbo organizavimą, susipažinti su gausia produkciją. Dėkojame personalo vadovei Giedrei, kuri ne tik supažindino su visa įmonės gamyba, bet ir šiltai mus pasitiko bei reprezentavo UAB „Biržų duoną“.

 20180910 103035a

      2018 m. rugsėjo 10 dieną vykome į Sodeliškių dvaro sodybą, kur vyko edukacinės pamokos netradicinėje aplinkoje  „Grūdo kelias“ . Išvykos metu taip pat  apžiūrėjome šiuolaikinę sodybą ir autentišką 20 a. pr. Aukštaitijos  sodybą. Galėjome  pamatyti Lietuvoje vienintelį veikiantį ir malantį miltus 1924 m. vėjo malūną, iš arti pamatyti auginamus elnius, danielius, muflonus. Ekskursijos metu galėjome susipažinti praktiškai su naminės duonos gaminimo technologijomis, laikantis senovės tradicijų. Edukacijos metu būsimieji virėjai formavo duonos kepaliukus,  puošė ornamentais ir mokėsi lyžės pagalba juos teisingai įdėti į senovinę krosnį kepti. Duonai iškepus visi ją ragavome ir džiaugėmės savo darbu. 

 20180907 121521a

      90 grupės apdailininkai (statybininkai) įvadinio modulio pamokų metu kartu su profesijos mokytoja rugsėjo 7 d. lankėsi statybos objekte, kur susipažino su statybiniais darbais, dokumentacija ir galimybėmis darbo rinkoje.

 DSC 0165a

      Rugsėjo 6 d. Centre lankėsi Prancūzijos (Ardennes) licėjaus CFA BTP ARDENNES direktorius Stephan Boudrique ir jo pavaduotojas Djamel Aksas bei priimančios organizacijos (profesinio mokymo specialistams) Paryžiuje „Aristote“ vadovė Giedrė Cibulskaitė- Veršinskienė. Svečiai susitiko su Centro bei verslo ir regiono profesinių mokyklų atstovais. Jie buvo supažindinti su Centro veikla, ruošiamomis specialybėmis, apžiūrėjo praktinio mokymo bazę, lankėsi Centro bendrabutyje bei verslo įmonėje UAB „Tyla“.

 20180912 105135a

      Rugsėjo 12 d. profesijos mokytojai Lina ir Tadas kartu su 91 gr. automechanikais  ir 91 gr. floristėmis, įvadinio modulio pamokų metu, turėjo išvyką į Sodeliškio dvaro senovinės technikos muziejų. Buvo smagu pamatyti surinktas dideles: senovinių garo traktorių, traktorių, autobusų, sunkvežimių, spec. paskirties technikos, prieškarinių, bei tarybinių automobilių, motociklų, dviračių kolekcijas.

 20180921 121258a

      Š. m. rugsėjo 21 dieną 92 grupės mokiniai Gabija-Emilija Balčiūnaitė, Neda Morkūnaitė, Rokas Puchinas ir dailės mokytoja Vitalija Pociūnienė dalyvavo projekte ,,Kūrybinės patirtys“. Tai- paauglių emocinės psichinės sveikatos gerinimo tarpmokyklinis projektas.

 42506525 890120247857710 7433317134890958848 na

      Rugsėjo 21-23 dienomis Panevėžio ,,Cido arenoje‘‘ vyko 23-oji tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda ,,Expo Aukštaitija 2018‘‘. Parodoje dalyvavo visų sričių gamybos ir paslaugų įmonės, švietimo ir mokslo įstaigos, ūkininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjai, kaimo turizmo verslo atstovai, etnokultūros ir paveldo puoselėtojai, meno dirbinių kūrėjai ir amatininkai, suvenyrų gamintojai ir prekybininkai.      

 IMG 20180925 093453a

      Rugsėjo 26 d. švenčiama Europos kalbų diena. Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais. Europos kalbų dienos paminėjimas buvo organizuotas ir mūsų mokykloje. Anglų kalbos mokytojos vedė netradicines anglų k. pamokas. Jų metu mokiniai žiūrėjo video filmą apie Europos šalis bei susiskirstę į komandas sudalyvavo viktorinoje „What I know about Europe“. 78/79/80 grupės merginos sukūrė šiai dienai skirtą plakatą.

 IMG 20180928 104113a

      Rudeniu alsuojančią rugsėjo 28 dieną I g klasės mokiniai kartu su klasės vadove vyko į išvyką po Sodeliškio dvarą bei dalyvavo edukacinėje programojoje „Grūdo kelias“. Mus svetingai pasitiko ir ekskursiją vedė dvaro sodybos šeimininkė Neringa Linkevičienė. Ekskursijos metu mokiniai apžiūrėjo sodybą, ekologinį ūkį, autentišką XX a. pr. Aukštaitijos sodybą, pamatė veikiantį 1924 m. vėjo malūną, senovinių motociklų, mašinų, dviračių, traktorių bei garo mašinų muziejų. Žvalgėsi po senovinių rakandų klėtį. Iš arti pamatyti auginamų  elnių, danielių, muflonų nepavyko, bet juos stebėjo iš malūno. Edukacijos metu klausėsi pasakojimo apie duoną, kiekvienas pasigamino sau po duonos kepaliuką. Duonai iškepus visi ją gardžiai ragavo ir džiaugėsi savo darbu. 

 DSC 0945a

      Su auksiniais lapais, su gervių blyksniu ateina ir mūsų šventė – Mokytojų diena. Spalio 5 – osios rytas prasidėjo neįprastai Biržų technologijų ir verslo mokymo centre. Mokinių tarybos nariai kvietė mokytojus į konferencijų salę, kurioje juos pasveikino Mokytoj dienos proga ir supažindino su nauja mokyklos administracija, mokytojais bei dienotvarke. Mokytojai tapo mokiniais, o kai kurie mokiniai – mokytojais. Vyresnių kursų mokiniai vedė pamokas pagal tvarkaraštį. Mokytojai, tapę mokiniais dalyvavo lietuvių kalbos, matematikos ir kūno kultūros pamokose, kur privalėjo atlikti įvairias užduotis. Pamokos vyko žaismingai ir nuotaikingai. Mokiniai suprato, kad mokytojo darbas yra ne tik įdomus, bet atsakingas ir sunkus.

 20181010 122134a

      2018m. spalio 10d. 92 grupės mokinės Ernesta Šalkauskaitė, Neda Morkūnaitė ir 10 klasės mokinys Markas Gailevičius su dailės mokytoja Vitalija Pociūniene dalyvavo paauglių tarpmokykliniame projekte ,,Kūrybinės patirtys“.

 nuotraukaa

      Spalio 10 dieną BTVMC socialinės pedagogės Laimutė Šlekienė ir Vilma Indriliūnaitė kartu su kitomis Biržų rajono socialinėmis pedagogėmis dalyvavome Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje vykusioje respublikos socialinių pedagogų sueigoje – kūrybinėse dirbtuvėse „Vaiko ir šeimos gerovė mūsų visų rankose“.

 IMG 20181019 111551a

      Spalio 19 d. mokiniai lankėsi įmonės UAB „Tyla“ lentpjūvėje. Šią dieną mokiniai turėjo puikią galimybę stebėti, kaip vyksta medienos apdirbimas bei produkcijos gaminimas. Ekskursiją vedė įmonės vadovas Darius Žymantas. Sužinojome, kad iš vietinio ir atsivežto iš užsienio (Rusijos, Suomijos, Švedijos) medžio, įmonėje gaminami vasarnamiai, gyvenamieji namai, saunos, lauko baldai ir kiti gaminiai. Didžioji dalis produkcijos eksportuojama į užsienį: Olandiją, Vokietiją, Škotiją, Norvegiją, Airiją, Japoniją, Australiją. Šiai produkcijai reikalingi aukšti standartų reikalavimai. Buvo įdomu apžiūrėti išmaniąsias medžio apdirbimo stakles, jų gamybos pobūdį. Mokiniams buvo pateikta informacija apie įsidarbinimo įmonėje galimybes, darbo sąlygas. Džiaugiamės, kad šiuolaikiniais įrengimais aprūpinta įmonė suteikia Biržų miesto gyventojams nemažai darbo vietų.

 20181019 172948a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro komanda: l.e.p. direktorius Dainius Žukauskas, skyriaus vedėjas Eimantas Gasiūnas ir projektų vadovė Marytė Bistrickienė - su projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002, iniciatoriais, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro atstovais, spalio 18-21 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje Prancūzijoje, Charleville-Mézières mieste.

 apdovanojimas2a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 65, 80 ir 92 grupių mokiniai spalio 6 – 27 dienomis dalyvavo stažuotėje Italijoje   pagal projektą Erasmus+. Projekto „Naujos žinios ir patirtis su erasmus +“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905 tikslas - įgyti naujų profesinių, verslumo įgūdžių ir kompetencijų, mokytis kūrybiškumo dirbant tarpkultūrinėje aplinkoje. Mokiniai praktinės patirties ir įgūdžių sėmėsi dirbdami įvairiuose Foggia regiono restoranuose ir kavinėse.

 IMG 20181119 125953a

      Šiais, kaip ir praeitais mokslo metais, Biržų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams technologijų pamokos vyksta BTVMC. Mūsų centro virėjų ir konditerių pamokose lankėsi „Atžalyno“, Pačeriaukštės, Papilio, Pabiržės pagrindinių mokyklų ir „Saulės“ gimnazijos I, II klasių mokiniai. Jų tikslas buvo susipažinti su mokymo baze, atlikti įvairias praktines užduotis, ,,pasimatuoti“ virėjų ir konditerių profesijas, sužinoti įsidarbinimo galimybes baigus mokyklą. Bendradarbiavimas su Biržų rajono mokyklų technologijų mokytojais ir mokiniais tęsis ir toliau. Su BTVMC būsimais virėjais ir konditeriais vyksime į organizuojamus rajono mokyklose renginius, kur vesime praktinius seminarus, populiarinsime virėjų ir konditerių profesijas. Mes, profesijos mokytojos, džiaugiamės motyvuotais ir žingeidžiais rajono mokyklų mokiniais. Tikimės, kad integruotos technologijų pamokos netradicinėje aplinkoje buvo naudingos mokiniams.

 20181108 154050a

      Lapkričio 4-10 dienomis Biržų TVMC mokytojos Gražina Kregždienė, Lina Masonienė ir Dalia Liaukevičienė dalyvavo stažuotėje – darbo stebėjimo vizite Prancūzijoje pagal Erasmus+ projektą "Naujos žinios ir patirtis su ERASMUS+" Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905.

 20181128 100835a

      Mes niekada neateiname į šį pasaulį vieni. Greta mūsų – mokytojai, giminingos sielos, laikinai palikusios šį pasaulį arba besiruošiančios vėl sugrįžti. Visos tos sielos, kurios nuolatos yra greta mūsų, – tai mūsų angelai sargai.

 logotipas2018

      Lapkričio 29 dieną Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vyko profesinių gebėjimų demonstravimo diena „Sužinojau. Išmokau. Dalinuosi“, skirta 2018 m. Europos profesinių gebėjimų savaitės renginiams ir mokyklos trisdešimtmečiui paminėti.

 DSC 0460a

      Gruodžio 18 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre vyko sportinės varžybos, skirtos mokyklos 30 – mečiui paminėti. Pirmiausia centro mokiniai žaidė tinklinio varžybas su Biržų „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos komanda. Varžybos baigėsi lygiosiomis. Kitos rungtynės persikėlė į krepšinio aikštelę, kurioje susirungė centro mokinių ir mokytojų komandos. Šiais metais nugalėjo mokytojų komanda.

 20181219 105813a

      Gruodžio 19 d. ,,Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje vyko individualios štangos spaudimo varžybos. Jose puikiai pasirodė BTVMC sportininkai: Aurimas Strugovas ir Gabrielius Valunta užėmė I-ąsias vietas, Valentinas Gučas II-ąją, Aurimas Genys III-ąją, Odetas Kirklauskas, Armandas Braškys, Ugnius Vaitekūnas IV-ąsias.

 20181220 095015a

      Gruodžio mėn. 17-20 dienomis mokyklos jubiliejui paminėti, per pertraukas vyko individualios stalo teniso varžybos.

      Po įtemtų ir labai emocingų kovų merginų grupėje I-ąją vietą iškovojo Sandra Širmelytė, II-oji atiteko Lijanai Makšimaitei, III-ioji – Laurai Aleksiejūtei.

 IMG 20181212 113858a

      Stažuotė Turine pagal ERASMUS+ programos projektą "Naujos žinios ir patirtis su ERASMUS+"  Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905

2018 m. gruodžio 8-15 dienomis Centro projektų vadovė, profesijos mokytoja Marytė Bistrickienė ir profesijos mokytoja Kristina Grubinskaitė dalyvavo stažuotėje – darbo stebėjimo vizite Italijoje, Turino mieste.

 Untitled 2a

      Gruodžio 21 dieną vyko šventinis renginys, skirtas mokyklos 30 – ies metų jubiliejui paminėti. Skambant muzikai atvykę svečiai buvo sutikti mokyklos vestibiulyje.  Užsiregistravusiems buvo įsegtas mokyklos – ženklelis ir įteikti suvenyrai. Svečiai buvo palydėti į aktų salę, kur vyko iškilmingas renginys, prasidėjęs mokyklos šokių būrelio „Šėlsmas“, vadovaujamo Editos Prunskienės, pasirodymu. Renginio vedėjai (mokiniai Lijana Makšimaitė ir Dovydas Šimonis bei mokytojai Marytė Bistrickienė ir Vidas Povilionis) kreipėsi į gerbiamus svečius, mokytojus, mokinius. Visi buvo pakviesti pabūti kartu su mumis, apžvelgti mokyklos nueitą 30 metų kelią. Buvo rodomos skaidrės iš mokyklos gyvenimo, kurias komentavo mokytojas Vidas Povilionis.

 50068681 803492866717424 3683651836117516288 na

      Sausio 15 dieną vyko Panevėžio regiono profesinių mokymo įstaigų mokinių stalo teniso varžybos. Jose dalyvavo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro merginų komanda. Merginos varžėsi su dalyvėmis iš Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio ir kt. profesinėmis mokyklomis. Po atkaklių kovų mūsų mokyklos merginos užėmė I-ają vietą ir iškovojo teisę dalyvauti Lietuvos profesinių mokymo įstaigų mokinių stalo teniso finalinėse varžybose.

 20190116 150932a

      Įgyvendinant Erasmus+ projektą „Naujos žinios ir patirtis su ERASMUS +“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905 Centro profesijos mokytojos Marytė Bistrickienė ir Jolanta Širmelienė vieną savaitę buvo išvykusios dėstymo vizito Zalenieku komerciala un amatniecibas vidusskola profesinėje mokykloje.

 nuotraukaa

      Sausio 18 d. vyko 52 – oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajono etapas. Aistis Krisikėnas varžėsi su 8 dalyviais iš Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos, Biržų „Saulės“ gimnazijos ir Papilio pagrindinės mokyklos.

      Puikias biologijos žinias ir gamtamokslines kompetencijas parodęs Aistis užėmė III – ąją vietą rajone.

 IMG 20190131 093909a

      Sausio 31 d. I gimnazijinės klasės mokiniams anglų kalbos pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – Biržų technologijų ir verslo mokymo centro dirbtuvėse. Jos metu mokiniai susipažino su apdailinko ( statybininko) bei automobilių mechaniko profesijomis. Profesijų mokytojai J. Širmelienė, V. Povilionis, M. Šlekys bei praktinio mokymo vadovė V. Dabkevičienė įdomiai papasakojo apie centre ruošiamas profesijas, atsakė į mokiniams rūpimus klausimus. Grįžę į klasę mokiniai angliškai diskutavo apie apdailinko (statybininko) bei automobilių mechaniko profesijoms reikalingas asmenines savybes, jų perspektyvas Lietuvoje bei užsienio šalyse. Dirbdami poromis mokiniai pristatė labiausiai patikusią profesiją.

 IMG 1430a

      Zaleniekų komercijos ir amatų mokykloje du Biržų technologijų ir verslo mokymo centro apdailininko statybininko MP mokiniai ( Augustinas Likas ir Paulius Tichonovičius 81 gr.) ir du automobilių mechaniko MP mokiniai( Tomas Drevinskas ir Rytis Norkus 64 gr.) pagal projektą Erasmus+ „Naujos žinios ir patirtis su ERASMUS +“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905   tobulino profesinius praktinius įgūdžius.

 50958931 2207552736181059 1577479339644026880 na

      Sausio 30 dieną Jonavoje vyko Lietuvos profesinio mokymo įstaigų mokinių sporto žaidynių stalo teniso finalinės varžybos. Susirinko patys pajėgiausi stalo tenisininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Šiaulių ir Biržų miestų mokymo įstaigų. Mūsų merginų komanda, laimėjusi I-ąją vietą Panevėžio regione, Lietuvos profesinių mokymo įstaigų sporto žaidynėse užėmė V-ąją vietą.

 20190208 115754a

      I g. ir II g. klasių mokiniai kartu su klasės auklėtojomis L. Šlekiene ir R. Plikšniene penktadienį, vasario 8 d., dalyvavo LITEXPO parodų rūmuose vykusioje XVII-oje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019 - karjeros planavimas“. Parodos organizatorių moto buvo „Žinai, kas esi. Sužinok, kuo būsi“. Šiais metais parodoje ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas praktinėms žinioms: kaip įkurti verslą, kaip „nepasiklysti“ tarp darbo pasiūlymų, kaip parengti išskirtinį CV, kam reikalingas motyvacinis laiškas, kaip vyksta darbo pokalbis.

 IMG 20190214 134137a

      Senovės kinų patarlė sako: „Išgirdau – užmiršau, pamačiau – įsiminiau, padariau – išmokau“. Tik dalyvaudamas aktyvioje veikloje, išsakydamas savo nuomonę  mokinys patiria pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Būtent to siekiame integruodami įvairius mokomuosius dalykus. Ieškome  patrauklių mokymosi galimybių ir aktyvių, įtraukiančių mokymosi būdų. Tokiu būdu ne tik veiksmingai įsisąmoninamos dalykinės žinios, bet ir įgyjama šiuolaikiniam vaikui reikalingų gebėjimų ir kompetencijų, skatinamas domėjimasis, smalsumas ir motyvacija mokytis, sudaromos sąlygos saviraiškai, kūrybiškumui. Atskiri mokomieji dalykai suteikia mokiniams daug teorinių ir praktinių žinių, tačiau, kai vienoje pamokoje jungiamas kelių skirtingų dalykų turinys, mokiniai  geriau suvokia, kaip įgytas žinias galima taikyti realiame gyvenime. Tai padeda pasiekti geresnių rezultatų.

 DSC 0804a

      2019 m. vasario 22 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre įvyko mokinių tėvų susirinkimas. Mokyklos vadovas pristatė Centro veiklą, pasidžiaugė įstaigos pasiekimais, apibendrino metų darbus.

 54524023 621639714952633 4730640463449554944 na

      Kovo 14-15d. 81 gr. apdailininko (statybininko) mokymo programos mokiniai Augustinas Likas ir Paulius Tichonovičius kartu su profesijos mokytoja Jolanta Širmeliene dalyvavo tarptautiniame apdailininko (statybininko) konkurse Zalenieku komerciala un amatniecibas vidusskola profesinėje mokykloje, Latvijoje. Džiaugiamės gautomis padėkomis!!!  Konkurse įgytos žinios ir patirtis leis tobulėti ateityje.

 DSC 1028a

      Kovo 14 d. 78, 79, 90 gr. mokiniai kartu su mokytoja Gražvyda Kubiliene dalyvavo atviroje ekonomikos pamokoje, kurioje paskaitą skaitė Panevėžio VMI apskrities vyriausiosios specialistės Astra Kiškienė ir Rasa Kruopienė. Buvo pateikta informacija apie mokesčių sistemą, kvitų žaidimą, supažindinta su jaunimui patrauklia informacine svetaine – europa.eu/texedu/home_lt

 DSC 1085a

      Šia proga Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro kvietimu Biržų technologijų ir verslo mokymo centro I ir II gimnazijos klasės mokiniai bei mokytojai dalyvavo renginyje „ABC apie TB“. Dalyviai žiūrėjo filmą „Tuberkuliozės istorija“ ir vėliau diskutavo, kaip apsisaugoti nuo grėsmingos ligos. Virėjo - konditerio specialybės mokiniai vaišino dalyvius įvairių skonių keksiukais, iš kurių buvo sudėliotas renginio simbolis – ramunė. Floristo specialybės mokinės sukūrė ir papuošė renginio vietą tuberkuliozės simboliu - ramune. Aktyviausi mokiniai ir mokytojai už dalyvavimą iniciatyvoje „ABC apie TB“ buvo apdovanoti Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro padėkomis.

 DSC 1125a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centre, kaip ir visoje Lietuvoje, baigėsi sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019. Savo veiklomis ir idėjomis jungėmės prie šios iniciatyvos, pasinaudojome puikia proga stiprinti Centro bendruomenę, aktualizavome patyčių problemas kiekvienoje klasėje, mokykloje. Tik nuoseklus darbas, suaugusiųjų tarpusavio bendravimo pavyzdys gali įkvėpti ir mokinius.

 IMG 20190328 105459a

      Kovo 28 d. Biržų pilies salėje vyko I-asis teisinių žinių konkurso "Temidė" etapas, kuriame dalyvavo 12 Biržų rajono mokyklų komandų. Mūsų mokyklos komandai atstovavo I gimnazijos klasės mokiniai: S. Šomkaitė, K. Krisiukėnas, K. Kubilius, T. Skutkevičius ir D. Čiubalis.

 20190408 114336a

      2019 metų balandžio 8 dieną, 92 gr. virėjų modulinės mokymo programos mokiniai vadovaujami profesijos mokytojos Renatos Kaminskienės, vyko į Utenos regiono profesinio mokymo centrą. Praktinių pamokų metu netradicinėje aplinkoje, dalis mokinių gilino profesinius įgūdžius gamindami įvairius karštus mėsos patiekalus, o kiti gamino mielines saldžias bandeles – „širdeles“. Šių pamokų metu, mokiniai susipažino su mėsos perdirbimo bei konditerijos įranga, inventoriumi. Mokiniai dirbdami keitėsi operacijomis, bendradarbiavo tarpusavyje, praktiškai susipažino su  nauja kulinarijos ir konditerijos įranga, darbo priemonėmis. Įgytas naujas teorines ir praktines žinias pritaikysime ruošiant vaišes mokyklos svečiams įvairių renginių metu.

 kupiskio foto

      Balandžio 8 dieną BTVMC antro kurso mokiniai Edgaras Burbulys ir Tadas Juozėnas kartu su vairavimo instruktoriumi Tadu Špoku dalyvavo konkurse ,,Saugus kelyje 2019“. Konkurse kuris vyko Kupiškio technologijų ir verslo mokykloje dalyvavo 15 moksleivių. Konkursas buvo dviejų dalių: teorijos ir praktinio vairavimo. Nors šįkart prizinių vietų nelaimėjome, bet patirties įgavome nemažai.

 DSC 1163a

      Balandžio 12 d. mūsų mokyklos I ir II g. klasių mokiniai kartu auklėtoja Rasa Plikšniene ir profesijos mokytojomis Vitalija Pociūniene ir Renata Kaminskiene, kaip ir kasmet, dalyvavo tradicinėje pavasarinėje „Kūrybinių  partnerysčių“ projekte-mugėje Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje.

57602802 649260275503029 2061234236475572224 na

      Gražios pavasario dienos. Ir visi tokie pavasariški. Žemės žydėjimas jau daug prasmingesnis, negu buvo prieš metus, susimąstymas jau daug gilesnis, o svajonės jau daug realesnės. Gera būti jaunam, imti ir duoti, ieškoti savojo kelio. Tikima, kad nemažai biržiečių ir aplinkinių rajonų mokinių nuo Rugsėjo 1-osios atvers Biržų technologijų ir verslo mokymo centro duris.

 DSC 1390a

      Balandžio 23 d. Centre įvyko susitikimas su LR Seimo nariu Audriu Šimu, seimo nario patarėja Eugenija Prokopovičiene ir kandidatu į Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus postą Vidu Eiduku.

      Laikinai einantis direktoriaus pareigas Dainius Žukauskas pristatė Centrą, jo pasiekimus, vykdomas programas, priėmimo naujoves, tęstinį mokymą, mokinių stažuotes užsienyje, įsidarbinimo galimybes rajone. Buvo aptarta Centro ateities vizija, galimybės, perspektyvos.

      Svečiai apžiūrėjo mokyklos bendrojo ugdymo klases ir praktinio mokymo kabinetus, jų įrangą.

 DSC 1613a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras bendradarbiauja su  Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ bendruomene. Gegužės 22 dieną I, II ir III gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ organizuotose tarptautinio orientacinio-sportinio projekto „Draugystė“ varžybose. Į renginį buvo atvykę ir  Latvijos Respublikos Skaiskalnės vidurinės mokyklos šešemečiai.

 IMG 20190530 115602a

      Gegužės 30 d. I-III gimnazijos klasių mokiniai kartu su mokytoja R. Plikšniene vyko į Kauno Vytauto Didžiojo karo ir IX forto muziejus, kur dalyvavo edukacinėse veiklose. Svarbiausias šios išvykos tikslas buvo prisiminti bei patobulinti Lietuvos istorinius ir dabarties faktus.

 tavozvilgsnis

      Baigėsi vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis 2019“, kuriame dalyvavo Biržų technologijų ir verslo mokymo centro 13 vertėjų iš anglų ir rusų kalbų ir 3 iliustruotojai. 4 mokiniai apdovanoti diplomais, likusiems dalyviams įteiktos Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo padėkos.

 26a

      Gegužės 12 – gegužės 18 dienomis du apdailininko (statybininko) profesinės mokymo programos mokytojai Jolanta Širmelienė ir Vidas Povilionis dalyvavo stažuotėje  Italijoje mobilumo veikloje pagal Erasmus+ programos projektą „NAUJOS ŽINIOS IR PATIRTIS SU ERASMUS +“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905.

Erasmus+ projekto „Naujos žinios ir patirtis su Erasmus+“  (Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905) sklaida

 DSC 0257a

      Birželio 13 dieną Biržų TVMC aktų salėje vyko projektinės veiklos sklaidos seminaras „Erasmus+ veiklų, žinių ir patirties sklaida“. Pirmiausia seminaro dalyvius pasveikino Centro direktorius Dainius Žukauskas, kuris pajuokavo, jog stažuočių dalyviai parvežė nelietuvišką birželį iš Ispanijos, Italijos ir kt. Europos šalių. Jis pardžiugino, kad 2019-2020 m. stažuočių skrydžiai jau suks į Daniją, Švediją, Suomiją. Direktorius teigė, kad Erasmus+ programos projektų įgyvendinimas yra labai sėkmingas (tai rodo Švietimo mainų paramos fondo labai aukštais balais (94-96) įvertintos ataskaitos). D. Žukauskas džiaugėsi, kad stažuotės brandina mokytojus kaip mokymo specialistus, o mokinius – kaip būsimus darbuotojus, nes Erasmus + projektinė veikla didina pasitikėjimą savimi, formuoja platesnį požiūrį ir suvokimą Europą ir pasaulį. Jis padėkojo Centro projektų vadovei bei visiems bei visiems stažuočių dalyviams už sėkmingą Lietuvos ir Centro vardo garsinimą Europoje.

Puslapis 1 iš 2

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

PAMOKU LAIKAS

 

Renginių kalendorius 2024

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

VAIZDO KANALAS

Sekite mus 

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus