Vizija, misija, vertybės

      Vizija – Centras moderni, atvira kaitai ir naujovėms profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaiga. Čia ugdomas savarankiškas, atsakingas žmogus, gebantis savo žiniomis, pasiekimais kurti asmeninę ir šalies gerovę. Vystomas įsivertinimu grįstas mokinių ir institucijos pažangos siekis.

      Misija – Centras tenkina Biržų ir kaimyninių rajonų jaunimo švietimo poreikius, tėvų ir darbdavių pageidavimus, siekia aukštos profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo kokybės.

      Vertybės – pagarba vienų kitiems, atvirumas naujovėms ir inovacijoms, bendruomenės narių tobulėjimas ir atsakomybė.

      Strateginiai tikslai:

  1. Plėtoti profesinį mokymą, bendrąjį ugdymą, suaugusiųjų švietimą, tobulinti ugdymo kokybę.
  2. Plėtoti asmens raidos pedagoginį, socialinį, psichologinį vientisumą, pilietinę ir tautinę savimonę, savanorystės ir paramos iniciatyvas.
  3. Plėtoti partnerystę, bendradarbiavimą, bendruomenės narių  vietinį ir tarptautinį mobilumą, projektinę veiklą.
  4. Tobulinti įsivertinimu, duomenų analize grįstą ugdymo kokybę, sieti ją su mokinių ir Centro kaip institucijos pažanga.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt