Darbo pasiūlymai

      Biržų skyriaus vedėjas (1 etatas)

      Pareigybės lygis – A

      Darbo sutarties rūšis – neterminuota

      Pareiginės algos koeficientas 6,38.

      Skyriaus vedėjas:

 • Užtikrina skyriuje  kokybišką ugdymą, veiklos planų įgyvendinimą;
 • kaupia, analizuoja ir teikia centro administracijos nariams skyriaus duomenis pagal nustatytus ugdymo stebėsenos, statistinius rodiklius;
 • vadovaujantis Kokybės valdymo sistemos (KVS) procesų modeliu, Kokybės vadovu ir kt. KVS dokumentais, įgyvendina skyriuje vidinės kokybės užtikrinimo priemones, vykdo ugdymo proceso priežiūrą, inicijuoja teigiamus veiklų pokyčius;
 • sudaro skyriaus mokinių pamokų tvarkaraštį;
 • pagal patvirtintus priėmimo planus, organizuoja mokinių priėmimą, užtikrina visų privalomų dokumentų pateikimą, mokinių bylų formavimą;
 • plėtoja skyriaus bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, kitais skyriais;
 • užtikrina skyriaus veiklų, gerosios darbo patirties, mokinių pasiekimų viešinimą, teikia  aktualią informaciją skyriaus  bendruomenės nariams, mokinių tėvams, Centro administracijai.

      Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 2. Ne mažesnė kaip dvejų metų pedagoginio darbo patirtis.
 3. Išmanyti profesinės įstaigos veiklos organizavimo ypatumus.
 4. Gerai mokėti lietuvių kabą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus.
 5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis – turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius dirbant teksto, skaičiuoklių rengimo tvarkyklėmis ir kitomis reikalingomis programomis; rengti dokumentus, kaupti, valdyti sisteminti ir analizuoti informaciją; rengti dokumentus, kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją.
 6. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 7. Gebėti dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti iškilusias problemas.
 8. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

      Privalumai:

 • Edukologijos krypties studijos;
 • Pedagoginio darbo patirtis;
 • Geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai;
 • Komunikabilumas, kūrybiškumas, pareigingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

      Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;
 2. Gyvenimo aprašymas
 3. Darbo stažą patvirtinantys dokumentai;
 4. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
 5. Užpildyta pretendento anketa.

      Dokumentai pateikiami:

      Dokumentai pateikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) per Valstybės tarnybos  valdymo informacinę sistemą  (VATIS) Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje (www.testavimas.vtd.lt), iki 2019 m. gruodžio 2 d. (įskaitytinai).

      Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

      Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, tikslią atrankos datą, vietą ir laiką, bus pranešta asmeniškai.

      Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

      Skratiškių g. 6, Biržai

      Tel. (8 450) 32 134, el.p Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt