Leonardo Da Vici projektai

Leonardo Da Vici projektai 2012-2013 m.m.

 

Leonardo Da Vici      Šiais mokslo metais projektinėje veikloje buvo siekiama platesnio bendradarbiavimo su užsienio bei socialiniais partneriais. Stengtasi skatinti mokinių pilietiškumą ir bendrųjų gebėjimų ugdymą: verslumą, finansinį išprusimą, savarankiškumą, gebėjimą bendradarbiauti, pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimą dirbti su įvairių kultūrų atstovais. Tuo tikslu parengtas Leonardo da Vinci mobilumo projektas LLP-LdV-IVT-2012-LT-0694 „Mobilumo ir naujoviškos praktikos plėtotė“, skirtas prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybės mokiniams.

Šis projektas buvo ekspertų gerai įvertintas ir jam suteiktas finansavimas iš „Mokymosi visą gyvenimą“ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Numatyta projekto pradžia š.m. liepos 1 d., jis tęsis 12 mėn., t.y. iki 2013 m. birželio 30 d. Mokiniai yra supažindinti su projekto tikslais, siektinais rezultatais, galimybe dalyvauti šio projekto atrankoje. Tai yra daugiašalis projektas, kurio metu mokiniai gilins specialybės praktines bei teorines žinias Italijos, Ispanijos ir Vokietijos verslo įmonėse. Projekto metu bus bendradarbiaujama su kitomis profesinėmis mokyklomis t.y. Panevėžio paslaugų ir verslo, Kupiškio technologijų ir verslo mokyklomis, socialiniais partnere Biržų kredito unija, kuri vienija daugiau nei šimtą mažų ir vidutinių įmonių, bei Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmais.

      Rokiškio technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla parengtame Leonardo da Vinci mobilumo projekte LLP-LdV-IVT-2012-LT-0680 „Apdailininkų (statybininkų) profesinių kompetencijų ir asmeninių gebėjimų tobulininimas“ dalyvausime, kaip partneriai. Ateinančiais mokslo metais laimėję atranką galės dalyvauti projekte keturi šios specialybės mokiniai, kurie savo profesinius įgūdžius tobulins 3 savaičių stažuotėje Vokietijoje.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt