Tėvų susirinkimas

Tėvų susirinkimas

 

Tėvų susirinkimas      Vasario 15 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Biržų skyriuje įvyko tradicinis mokinių tėvų susirinkimas. Renginio metu stengtasi tėvams visapusiškai atskleisti mokyklos gyvenimą.

      Vestibiulyje paruoštuose stenduose buvo galima sužinoti apie Centro projektinę veiklą, kultūrinius renginius ir I pusmečio mokymosi pasiekimus. Aktų salės prieigose profesijos mokytojai ir mokiniai demonstravo specialybių praktines veiklas. Dekoratyvaus tinkavimo ir plytelių klijavimo darbus atliko apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos mokiniai: M. Buta, R. Drevinskas, Š. Palšys ir S. Skukovskij, vadovaujami profesijos mokytojų B. Šimo ir A. Pociūno. Floristo specialybės mokinės įgyvendino profesijos mokytojos I. Pranauskaitės kūrybinius sumanymus ir paruošė dovanėles tėvams. Profesijos mokytojas R. Vaičiulėnas ir automobilių mechaniko specialybės mokiniai kvietė tėvus išmėginti automobilio žvakių tikrinimo aparatą. Susirinkusius meniškomis kompozicijomis iš vaisių ir daržovių žavėjo būsimos virėjos I. Kvedaravičiūtė ir A. Ranonytė, kurioms padėjo pasiruošti profesijos mokytoja L. Pilkauskienė.

      Aktų salėje buvo galima stebėti meninės saviraiškos būrelio, vadovaujamo Editos Prunskienės, šokėjų pasirodymą.

      Išklausę direktoriaus A. Aramino sveikinamąjį žodį, tėvai buvo supažindinti su Biržų skyriaus ir Centro I pusmečio pažangumo-lankomumo rezultatais, kurių analizę pateikė skyriaus vedėjas M. Vegys. Gimnazijos skyriaus vedėja Z. Vainauskienė tėvus informavo apie artėjančių brandos egzaminų pasirinkimo ir laikymo tvarką. Praktikos vadovas A. Janušonis kalbėjo apie automobilininkų būrelio veiklą, praktinį mokymą. Bendrabučio auklėtoja ir administratorė E. Prunskienė pasakojo apie mokinių gyvenimą bendrabutyje. Projektų vadovė M. Bistrickienė apžvelgė projektinės veiklos pasiekimus, pasidalino įspūdžiai iš mokinių stažuočių užsienio šalyse. Projektą ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ pristatė Centre viešėjusi Biržų rajono karjeros konsultantė Martyna Styraitė.

      Renginio dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo. Tėvai, grupių auklėtojai ir mokytojai vaišinosi konditerijos mokytojo D. Jankūno ir mokinių pagamintais tortais, sausainiais. Vaišių stalą serviravo virėjo specialybės mokiniai, kuriems padėjo profesijos mokytoja R. Karosienė.

      Susirinkimo pabaigoje tėveliams buvo įteiktos floristo specialybės mokinių dekoruotos rožės. Dalis tėvelių buvo pagerbti padėkomis už gerus jų vaikų I pusmečio mokymosi rezultatus.

      Centro bendruomenė džiaugėsi sulaukusi nemažo skaičiaus tėvų, kurie neliko abejingi savo vaikų mokymuisi.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt