Mokymo centras dalyvauja „Kompetencijų vaučerio" mokymo programoje

 logo verslilietuva

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras dalyvauja „Kompetencijų vaučerio" mokymo programoje. Kompetencijų vaučeris - mokymai įmonėms, taikant „Kompetencijų vaučerio" sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams. LR Ūkio ministerija ėmėsi iniciatyvos sudaryti įmonėms, vykdančioms veiklą ne trumpiau kaip vienerius metus, galimybes apmokyti darbuotojus tuo metu, kai to labiausiai reikia ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga geresniam prisitaikymui prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų. Tuo tikslu yra kuriamas Mokymo paslaugų teikėjų ir mokymo programų sąrašas.

      Mokymais galės pasinaudoti įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Kompetencijų vaučeris“ projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus atrankos kriterijus.

      Darbdaviai gali kreiptis dėl programų suderinimo ir darbuotojų apmokymų. Kviečiame pasinaudoti verslo įmones „Kompetencijų vaučeriu“. Platesnė informacija telefonu: 868673382, nuoroda: http://www.verslilietuva.lt/lt/verslo-pradzia/verslo-pradzia/mokymai/mokymo-paslaugu-teikeju-ir-mokymo-programu-sarasas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt