Stažuotė Prancūzijoje

 20181019 172948a

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centro komanda: l.e.p. direktorius Dainius Žukauskas, skyriaus vedėjas Eimantas Gasiūnas ir projektų vadovė Marytė Bistrickienė - su projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002, iniciatoriais, Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro atstovais, spalio 18-21 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo stažuotėje Prancūzijoje, Charleville-Mézières mieste.

      Stažuotės tikslas:

      Susipažinti su neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi organizavimo ir įgyvendinimo Charleville-Mézières (Prancūzija) gerąja patirtimi, ugdant stažuotės dalyvių bendrąsias kompetencijas, reikalingas suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumui Lietuvos savivaldybėse stiprinti.

      Kvalifikacijos tobulinimo seminarus organizavo ir patirtimi dalinosi „Eurl „Aristote“ organizacijos vadovė Giedrė Cibulskaitė- Veršinskienė. Užsiėmimai buvo vykdomi CFA BTP Poix-Terron ir „Turenne competences“ profesinio mokymo centruose, „Greta“ darbo rinkos mokymo centre.

      Veiklos finansuotos iš ES struktūrinių fondų, pagal projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt