Profesijos mokytojų dėstymo vizitas Latvijoje

 20190116 150932a

      Įgyvendinant Erasmus+ projektą „Naujos žinios ir patirtis su ERASMUS +“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905 Centro profesijos mokytojos Marytė Bistrickienė ir Jolanta Širmelienė vieną savaitę buvo išvykusios dėstymo vizito Zalenieku komerciala un amatniecibas vidusskola profesinėje mokykloje.

      Vyresnioji profesijos mokytoja Marytė Bistrickienė šios mokyklos įvairių specialybių mokinius supažindino su darbų saugos ir higienos reikalavimais. Tai mokytojai buvo naujas iššūkis, kuris suteikė daugiau pasitikėjimo savimi.

      Profesijos mokytoja metodininkė Jolanta Širmelienė vedė teorijos ir praktikos pamokas  siekiantiems įgyti restauratorių asistento specialybei Latvijos mokiniams. Tai buvo jos antrasis dėstymo vizitas šioje mokykloje.

      Mokytojos vedė netradicines integruotas pamokas restauratorių asistento specialybės mokiniams, taikė įvairius mokymo metodus.

      Mes, pedagogai, susiduriame su šiandieniniais jaunimo ugdymo iššūkiais: ugdytinių mokymo(si) sunkumais, mokymo(si) motyvacijos stoka, socialine atskirtim, ugdymu daugiakultūrinėje aplinkoje ir kt. Šie ugdymo iššūkiai skatina permąstyti pedagoginę praktiką ir bendravimo kultūrą, ieškoti naujų veikimo būdų ir priemonių, keistis gerąja patirtimi, tobulinti profesines kompetencijas.

      Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose skatina naujų mokymosi metodų ieškojimą ir pritaikymą, pedagogų profesinį tobulėjimą. Dėstymo vizitai svetur yra akivaizdi nauda, nes mokykla tampa atvira, atsiranda glaudus ryšys tarp mokytojo ir mokinių, formuojasi nuoširdūs, stiprūs, patikimi tarpusavio santykiai, kurie išlieka ir pasibaigus projektui bei skatina imtis naujų sumanymų. Tokie vizitai leidžia tobulinti savo profesines savybes ir įgūdžius, mokytis naujovių, tobulinti IKT žinias, bendrauti užsienio kalbomis ir tobulėti asmeniškai.

      Tokios projektinės veiklos svarbios abiejų mokyklų bendruomenei: mokiniams, tėvams, pedagogams.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt