Naujos žinios ir patirtis su ERASMUS+

 IMG 20181212 113858a

      Stažuotė Turine pagal ERASMUS+ programos projektą "Naujos žinios ir patirtis su ERASMUS+"  Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905

2018 m. gruodžio 8-15 dienomis Centro projektų vadovė, profesijos mokytoja Marytė Bistrickienė ir profesijos mokytoja Kristina Grubinskaitė dalyvavo stažuotėje – darbo stebėjimo vizite Italijoje, Turino mieste.

Darbo stebėjimo I.I.S. “Galilei-Ferrari” profesinėje mokykloje  vizito metu susipažinta su vykdomomis profesijomis bei  praktinio ir teorinio mokymo laboratorijomis. Šioje profesinėje mokykloje mokiniai mokosi transporto priemonių priežiūros (mechaniko), pramoninių ir civilinių elektros įrenginių bei techninės paslaugos (elektriko) profesijų.

      I.I.S. “Romolo Zerboni” profesinėje mokykloje susipažinta su siuvėjo (dizainerio) ir mechaniko profesijų rengimo galimybėmis. Pristatyta profesinio mokymo infrastruktūra: klasės, dirbtuvės ir  laboratorijos. Stebėtos siuvėjo mokymo programos pamokos, kurių metu mokiniai pasiuvo ir svečiams  padovanojo liemenes.

      Stebint praktines veiklas ir bendraujant su įvairių sričių (mechanikos, siuvėjo) profesijos mokytojais, pagerintos  profesinės srities žinios, pasisemta naujų idėjų, kurias bus galima  panaudoti Centre, kuriant naujus mokymo metodus bei praktikų galimybes.  Maloniai stebino labai nuoširdūs mokytojų ir mokinių santykiai,  sutelktas ir komandinis pedagogų (teorijos, praktikos mokytojo ir socialinio pedagogo) darbas, konstruktyvus dialogas, padedantis operatyviai spręsti pamokoje kylančias problemas ir siekti mokymo(si) tikslų.

      Vizito metu buvo gilinamos žinios apie Italijos švietimo sistemą, lyginamos Lietuvos ir Italijos profesinio mokymo programos. Italijoje profesinėse mokyklose mokiniai mokosi 5 metus, pirmuosius dvejus mokosi daugiau bendrojo ugdymo dalykų ir tik nuo trečiųjų pereinama prie tikslinio profesinio mokymo.

      Visos darbo stebėjimo veiklos buvo naudingos, jų metu buvo tobulinami profesiniai gebėjimai, išplėstas profesinis tinklas, užmegzti profesiniai kontaktai, pagerėjo socialinės kompetencijos, patobulintos mokslinės ir technologinės kompetencijos.

      Laisvalaikio metu aplankyti Turino kultūros objektai (Supergos bazilika, Valentino parkas, Sacra di San Michele vienuolynas ir kt.) suteikė daug teigiamų emocijų, praplėtė kultūrinį akiratį, gerino kalbinius įgūdžius.

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Ši medžiaga atspindi autoriaus nuomonę ir nei NA, nei Europos Komisija neatsako už joje esančios informacijos panaudojimą.

Projekto dalyvių vardu profesijos mokytoja Kristina Grubinskaitė

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt