Centro gyvenimas 2018-19

      Mokinių priėmimas 2018-2019 m. m. Profesinio mokymo grupių formavimas, jų pasiskirstymas pagal lygmenis. Mokinių skaičius pagal išsilavinimo lygį. Vykdomos profesinio mokymo ir pagrindinio ugdymo programos.

      Išlieka stabilus priėmimas į Biržų technologijų ir verslo mokymo centro (toliau - Centras) profesinio mokymo programas (toliau - PMP), skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir siekiantiems vidurinio išsilavinimo, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti tik profesinę kvalifikaciją bei specialiųjų poreikių asmenims, siekiantiems įgyti profesinę kvalifikaciją. Centre vykdomas priėmimas į pagrindinio ugdymo programas ( į I ir II gimnazijos klases), skirtas asmenims turintiems pradinį išsilavinimą ir siekiantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą.

      2018 - 2019 m. m. ugdymo procesas vykdomas 29 - yje profesinio mokymo grupių, I – oje ir II – oje gimnazijos klasėse mokiniai siekia įgyti pagrindinį išsilavinimą. (2018 m. spalio 2 d. duomenimis mokosi 707 mokinių).

      1 lentelė. Centro mokinių kontingentas 2018 m. spalio 2 d.

Eil. Nr.

Specialybė

Kursas

Grupė, grupės vadovas

Mokinių skaičius grupėje

1.

Apdailininko (statybininko) (330073202)

III

63, Ramunė Mikalauskaitė-Ašakienė

18

2.

Automobilių mechaniko (330071606)

III

64, Vilius Čiapas

21

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas (330041708)

III

8

3.

Virėjo (330101306)

III

65, Vitalija Pociūnienė

23

4.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

III

71 Marytė Martinkevičienė

15

5.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

III

72 Marytė Martinkevičienė

22

6.

Pardavimų konsultanto (330041707)

III

73 Genė Kanaitienė

18

7.

Želdinių tvarkytojo (207081202)

III

74 Daiva Čebatorienė

13

8.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

II

83 Valentina Jarutienė

31

9.

Pardavimų konsultanto (330041707)

II

84 Vilma Indriliūnaitė

22

10.

Želdinių tvarkytojo (207081202)

II

85 Sigutė Sakalauskienė

17

11.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M440071605)

II

86 Daiva Čebatorienė

26

12.

Pardavimų konsultanto (440041710)

II

87 Violeta Vilkelienė

24

13.

Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302)

II

88 Dalia Liaukevičienė

29

14.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M43071603)

I

95 Valentina Jarutienė

26

15.

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė (M43081102)

I

96 Genė Kanaitienė

10

16.

Želdinių tvarkytojo (207081202)

I

97 Genė Kanaitienė

11

17.

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M440071605)

I

98 Violeta Vilkelienė

25

18.

Logisto ekspeditoriaus modulinė (M440417101)

I

99 Reda Grinkienė

25

19.

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė (44092001)

I

100 Dalė Markutienė

28

20.

Konditerio modulinė (M44101301)

II

89, Renata Kaminskienė

20

21.

Apdailininko (statybininko) modulinė (M44073204)

II

81, Jolanta Širmelienė

26

22.

Apdailininko (statybininko) (330073202)

II

78, Donatas Makrickas

19

23.

Automobilių mechaniko (330071606)

II

79, Asta Bacevičienė

25

24

Virėjo modulinė (M43101302)

II

80, Gražvyda Kubilienė

20

25.

Apdailininko (statybinko) modulinė (M43073202)

I

90, Jolanta Širmelienė

32

26.

Automobilių mechaniko modulinė (M43071604)

I

91, Tadas Špokas

22

Floristo modulinė (M43021401)

I

8

27.

Pardavėjo modulinė (M43041601)

I

92, Regina Karosienė

16

Virėjo modulinė (M43101302)

I

18

28.

Floristo modulinė (M44021402)

I

93, Ingrida Pranauskaitė

21

29.

Suvirintojo modulinė (M44071501)

I

94, Vidas Povilionis

20

30.

I gimnazijos (9) klasė

Rasa Plikšnienė

17

31.

II gimnazijos (10) klasė

Laimutė Šlekienė

31

Iš viso grupių: 31

Iš viso mokinių: 707

      2 lentelė. Centro Profesinio mokymo grupės pagal programų lygmenį. 2018 m. spalio 2 d.

PMP lygmuo

PMP grupių skaičius vnt.

PMP grupių dalis %

PMP, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217)

3

19 %

PMP, skirtos asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33, M43)

16

55 %

PMP, skirtos asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44)

10

34 %

      3 lentelė. Mokinių skaičiaus pasiskirstymas Centre pagal išsilavinimo lygį 2018 m. spalio 2 d.

Besimokančių asmenų išsilavinimas

Mokinių skaičius vnt.

Mokinių skaičiaus dalis %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, skirta įgyti pagrindinį išsilavinimą  (su kodu 2011)

48

6,8 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas specialiųjų poreikių asmenims (su kodu 217)

41

5,8 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems pagrindinį ir kartu su viduriniu siekiantiems profesinės kvalifikacijos (su kodu 33 ir M43)

374

53 %

Mokinių skaičius ir dalis % besimokančių pagal programas, skirtas asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantys profesinės kvalifikacijos (su kodu 44 ir M44)

244

34,4 %

      4 lentelė. Vykdomos profesinio mokymo programos, mokinių skaičius jose 2018 m. spalio 2 d.

Profesinio mokymo programa

Mokinių skaičius

Bendras mokinių skaičius to paties pavadinimo profesinio mokymo programoje

Technikos priežiūros verslo darbuotojo (330071612)

68

145

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė (M440071605)

51

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė

(M43071603)

26

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė (M43081102)

10

10

    Pardavimų konsultanto (330041707)

40

64

    Pardavimų konsultanto (440041710)

24

                     Želdinių tvarkytojo (207081202)

41

41

Socialinio darbuotojo padėjėjo (440092302)

29

57

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė (M44092001)

28

Logisto ekspeditoriaus modulinė (M440417101)

25

25

Apdailininko (statybininko) (330073202)

18

95

Apdailininko (statybininko) modulinė (M44073204)

26

Apdailininko (statybininko) (330073202)

19

Apdailininko (statybinko) modulinė (M43073202)

32

Automobilių mechaniko (330071606)

21

68

Automobilių mechaniko (330071606)

25

Automobilių mechaniko modulinė (M43071604)

22

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas (330041708)

8

8

Virėjo (330101306)

23

61

Virėjo modulinė (M43101302)

20

Virėjo modulinė (M43101302)

18

Konditerio modulinė (M44101301)

20

20

Floristo modulinė (M43021401)

8

29

Floristo modulinė (M44021402)

21

Pardavėjo modulinė (M43041601)

16

16

Suvirintojo modulinė (M44071501)

20

20

Iš viso: 707

 65309340 1234137633426005 8109383818080681984 n[1]a

      Birželio 22 d. Pakruojo dvare vyko floristinių kilimų konkursas „Žiedų valdovai“. 93 grupės floristės Agnė Kiznė, Audra Ambrazevičienė ir profesijos mokytojos Audronė Čiapienė, Ingrida Pranauskaitė kūrė floristinį kilimą vestuvių tema „Paupy mėnesienoj“. Diena buvo sėkminga, komisija mūsų kilimą įvertino II vieta. Džiaugiamės mūsų sėkme ir dvariškais apdovanojimais.

Puslapis 2 iš 2

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt