Per pandemijų audras ir karantinus vis tiek pirmyn!!!

      Birželio 29 d. vienuoliktą kartą Biržų technologijų ir verslo mokymo centre (toliau – Centras) įvyko  ERASMUS+ programos projektų  Nr. 2019-1-LT 01-KA116-060388 „Ugdyk karjerą su ERASMUS +” ir Nr. 2020-1-LT 01-KA116-077749 „Tarptautiškumo plėtra su ERASMUS+“ sklaidos renginys.

      Nors ir sunku, kartais net beviltiška atrodė, kad pavyks įgyvendinti suplanuotas stažuotes. Bet pavyko „nugalėti“ karantinus, pandemiją ir tobulėti net tokiomis sunkiomis sąlygomis. Įgyvendinant tarptautinių stažuočių pagal Erasmus+ programos projektus siekiama suteikti galimybę mokytojams ir mokiniams įgyti inovatyvios, naujos, modernios  patirties profesinio mokymo turinio formavimo, metodų, būdų edukacinių aplinkų tobulinimo veiklose. Pažinti lankomų šalių istorinius, geografinius, kultūrinius, socialinius, ekonominius,  ypatumus. Stažuočių metu realioje darbo aplinkoje mokiniai tobulina praktinius įgūdžius, mokytojai ugdymo proceso planavimo, įgyvendinimo, rezultatų įteisinimo, pripažinimo kompetencijas, dalijamasi modulinių profesinio mokymo programų, pameistrystės įgyvendinimo patirtimis, vyksta nuolatinis karjeros ugdymas.

      Renginį vedė  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Bistrickienė, kuri teigė, kad projektinė veikla mokiniams suteikia puikią galimybę įgyti patirties, pagilinti savo žinias, patobulinti ir išsiugdyti profesinius bei socialinius įgūdžius, pakelti savivertę, pažinti kitas šalis ir jų kultūrą, o profesinio mokymo specialistams – įgyti naujų teorinio ir praktinio mokymo įgūdžių, stebint darbo procesą užsienio profesinio mokymo įstaigose ir pameistrystės centruose.

      Baigiamojo renginio metu buvo pristatytos 2019, 2020 ir 2021 mokslo metais vykusių stažuočių keliose užsienio šalyse patirtys, įžvalgos, rezultatai. Projekto dalyviai lankydamiesi Vokietijoje, Lenkijoje, Italijoje, Suomijoje pagilino profesinio meistriškumo kompetencijas, susipažino su kitų šalių profesinio ugdymo sistemomis, sustiprino tarptautinį bendradarbiavimą ir mobilumą.

      Centrui buvo suteikta programos „Erasmus+“ akreditacija bei unikalus akreditacijos numeris: 2020-1-LT01-KA120-VET-094783. Akreditacija galioja nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d. Atsižvelgiant į „Erasmus“ akreditacijų konkurso nuostatas bei paskutinių dviejų pagal profesinio mokymo mobilumo chartiją įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų galutinių ataskaitų įvertinimų vidurkį, organizacijai suteiktas „Pažangumo ženklas“, kuris galios trejus metus.

      Daugiau kaip dešimties metų patirtis aiškiai parodė, kad tarptautinio lygmens bendravimas bei bendradarbiavimas tapo viena iš prioritetinių Centro sričių, neatsiejama ugdymo proceso, jo planavimo, įgyvendinimo, tobulinimo dalimi. Pastebimas teigiamas tarptautinių stažuočių poveikis organizacijai: jos kultūros, vertybių, tradicijų puoselėjimas, bendravimu ir bendradarbiavimu, palankaus mikroklimato kūrimu grįsti bendruomenės narių tarpusavio santykiai,  į ugdymo procesą įnešamos naujovės, stažuotes užsienyje atlikę mokiniai yra paklausesni darbo rinkoje, savarankiškesni, labiau pasitikintys savimi. Galima tvirtai teigti, kad projektai, stažuotės, praktikos jungia, vienija ne tik vietos, bet ir skirtingų profesinių mokymo įstaigų bendruomenes, šalis ir tautas bei į švietimą įneša nemažai inovacijų, kurių dėka jis tampa kokybiškesnis bei patrauklesnis.

      Toliau pateikiame tarptautinių stažuočių dalyvių mintis, įžvalgas, pasiūlymus, rekomendacijas.

      Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos profesijos mokytojas Marius pristatė 2021 m. vykusios stažuotės Berlyne (Vokietijoje) patirtis, įžvalgas, pasiūlymus, rekomendacijas dėl ugdymo proceso Centre tobulinimo. Stebėjo Centro mokinių praktinį mokymą – darbą „realiuose“  automobilių remonto servisuose. Akcentavo servisų infrastruktūros, įrenginių, mechanizmų, darbo priemonių ir vietų „įspūdingumą“, aprūpinimą medžiagomis ir darbo priemonėmis, tame tarpe darbuotojų saugos bei sveikatos. Apibendrinant teigė, kad „mokiniai susidarė „tikrąjį veidą“ apie automobilių mechaniko profesiją, karjeros galimybes, darbdaviai buvo nustebinti mokinių kruopštumu, atsakingumu, noru tobulėti, laukia jų sugrįžtant, kaip servisų darbuotojų“. Mokiniai Dovydas, Galvydas, Kajus, Martynas, Andrius, Vytautas, Gediminas pademonstravo sukurtą video įrašą apie stažuotę Vokietijoje. Dovydas ir Andrius apibendrino stažuotės patirtis, įvardino ką norėtų išskirti, kaip svarbiausias:

  • „Naujas pasaulis, platus požiūris;
  • Puikios darbo vietos;
  • Darbo kultūra, etika, darbuotojų saugos ir sveikatos laikymasis;
  • Visgi kliudė kalbos barjeras, nes aplinkoje daugiausia buvo kalbama vokiškai.“

      Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programos mokiniai Martynas, Vilius, Domas, Marius, Gvidas, Lukas taip pat parodė vaizdo įrašą apie stažuotę Hamburge (Vokietijoje).  Mokiniai akcentavo:

  • „Darbo vietos supratimas, realus profesijos „pasimatavimas“;
  • Daug patirties – tiek darbinės, teik kultūrinės, kalbinės, socialinės ir kt.;
  • Noras grįžti atgal...“

      Martynas dar prisiminė 2019 m. stažuotę nuostabiojoje Tenerifėje, kur „deja“ teko ir „fiziškai“ paplušėti...

      Automobilių mechaniko profesinio mokymo programos profesijos mokytojas Marius pristatė jau antrą stažuotę. Šį kartą 2020 m. vykusios stažuotės Varšuvoje (Lenkijoje) patirtis, įžvalgas, pasiūlymus, rekomendacijas dėl ugdymo proceso Centre tobulinimo. Kartu dar stažavosi profesijos mokytojai bei administracijos atstovai Vilija ir dvi Ritos. Mokytojai aplankė tris profesinio mokymo įstaigas, dalyvavo praktinio mokymo stebėjimo veiklose, diskutavo su mokyklų vadovais, palygino ugdymo proceso organizavimą  pandemijos metu Lenkijoje su jo organizavimu Lietuvoje. Aplankytų mokyklų mokiniai siekia įgyti ekonomistų, padavėjų ir barmenų, virėjų, buhalterių, vadybininkų kvalifikacijas. Mokytojai pateikė rekomendaciją dėl pameistrystės mokymo formos įgyvendinimo Centre. Ši mokymo forma taikoma, bet trūksta gilesnio, aiškesnio teisinio reglamentavimo valstybės lygmeniu.  

      Į stažuotę Helsinkyje 2020 m. buvo išvykę profesijos mokytojai bei administracijos atstovai Marytė, dvi Zitos, Reda, Donatas, Alvydas. Puikiai suplanuotos, suorganizuotos  stažuotės atitinkančios Skandinavijos švietimo lygį. Pastebėta įdomių, naudingų, taikytinų dalykų, kai kurie iš jų vėl gi gali būti įgyvendinami tik valstybė lygmeniu. Visiškai neegzistuoja mokinių lankomumo problema, kadangi stojimo-priėmimo metu vyksta konkursai į valstybės finansuojamas vietas. Mokiniai galutinę kvalifikaciją įgyja tik visiškai įsisavinę reikalingas kompetencijas, tad gali tekti mokytis ir daugiau negu 2-3 metus. Mokiniams sudaromos sąlygos parduoti praktinio mokymo metu pagamintą produkciją, gaminius, mokamai teikti paslaugas.  Daug idėjų pasisemta dėl virtualaus, nuotolinio mokymo organizavimo, stažuočių organizavimo taikant „kombinuotą“ mobilumą (virtualų ir kontaktinį), dėl mokinių konsultavimo, profesinio mokymo meistriškumo konkursų organizavimo ir vykdymo, įtraukiant darbdavius, kurie ne tik vertina, bet ir „ieško“ būsimų kvalifikuotų darbuotojų.

      Ir paskutinės stažuotės, pagal sklaidos renginio programą, patirtis, ypatumus, rekomendacijas pateikė stažuotės Turine (Italijoje) dalyviai – profesijos mokytojai Eimantas ir Donatas. Italijoje profesinio mokymo proceso organizavimo bei įgyvendinimo metu kartu dirba trys specialistai, „pareigybės“. Tai praktinio mokymo įrangos, medžiagų, priemonių technikas-inžinierius, profesijos mokytojo padėjėjas bei profesijos mokytojas. Vyksta aktyvus, „tikras“, abipusis mokymo įstaigos ir verslo įmonių bendravimas ir bendradarbiavimas dėl ugdymo proceso įgyvendinimo, būsimų specialistų praktikų ir darbinės karjeros.

      Apibendrinant sklaidos renginį direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marytė Bistrickienė dar kartą užakcentavo svarbiausias patirtis, rekomendacijas dėl Centro veiklos tobulinimo, „parodė“ stažuočių sąsajas su strateginėmis, prioritetinėmis kryptimis, tikslais bei uždaviniais. Tai inovatyvios mokymo/si formos (pameistrystė, virtualus, darbo vietoje), profesijų meistriškumo konkursų įgyvendinimas, kokybės vadybos sistemos tobulinimas, tvarios aplinkos kūrimo. Taigi aptartos buvusios tarptautinės stažuotės, pasakyta iki susitikimų Centre, Lietuvoje, Europoje ateinančiais mokslo metais...Net gi iki 2027 m.!

      Parengta pagal sklaidos renginio dalyvių (administracijos atstovų, mokytojų, mokinių ataskaitas bei informaciją)

      

Kalendorius

Liepa 2022
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt