Centro taryba

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro taryba

(kolegialus valdymo organas)

 1. Andrius Kurganovas, UAB „Biržų duona“ komercijos direktorius, centro tarybos pirmininkas;
 2. Vika Dabkevičienė, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro praktinio mokymo vadovė;
 3. Lina Masonienė, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro viešųjų pirkimų organizatorė;
 4. Lina Meilutė – Datkūnienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Rokiškio rajone;
 5. Saulius Povilonis,  UAB „Biržų žemtiekimas“ Atsarginių dalių ir ūkinių prekių padalinio vadovas;
 6. Arūnas Vaitaitis, UAB „Tyla“ direktorius;
 7. Jolanta Zabetienė, Lietuvos Respublikos  švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;
 8. Gintutė Žagarienė, Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;
 9. Miglė Žadeikaitė, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro mokinė.

 

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro taryba

(savivaldos institucija)

 1. Zita Janeliūkštytė, mokytojų atstovė, centro tarybos pirmininkė;
 2. Marytė Bistrickienė, administracijos atstovė;
 3. Gytis Drevinskas, tėvų atstovas;
 4. Rasa Gabrėnienė; tėvų atstovė
 5. Audrius Jukna, socialinių partnerių atstovas;
 6. Virginijus Kvietkauskas, administracijos atstovas;
 7. Viktorija Kraupaitė; mokinių atstovė;
 8. Dalia Liaukevičienė, administracijos atstovė;
 9. Karolina Orlinytė, mokinių atstovė;
 10. Vilma Povilionienė, administracijos atstovė;
 11. Vidas Povilionis, mokytojų atstovas;
 12. Iveta Ruplėnienė, mokytojų atstovė;
 13. Jolanta Širmelienė, mokytojų atstovė;
 14. Danguolė Repečkienė; mokytojų atstovė;
 15. Violeta Vilkelienė, mokytojų atstovė.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt