Mokytojų taryba

      Mokytojų tarybos veiklos aprašas (atnaujinamas)

      Mokytojų tarybos veiklos (posėdžių) planas 2019 m.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt