Kompetencijų vertinimas

BIRŽŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYMO CENTRO
2022 m. asmens įgytų kompetencijų pakartoninio vertinimo grafikas
               
Programos pavadinimas  Kodas  Grupė Teorinės dalies (žinių) vertinimas Praktinė dalis (gebėjimų) vertinimas* Vertinimo vieta
 Data  Valanda  Data  Valanda
Apskaitininko P43041101 130 2022-07-22 9:00 2022-07-27 9:00 Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai
Apskaitininko T43041102 130T 2022-07-22 9:00 2022-07-27 9:00 Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai
Automobilių mechaniko  M43071604 103 2022-08-01 9.00 2022-08-04 9:00 Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai
Virėjo  M43101302 104 2022-07-28 9:00 2022-08-03 9:00 Biržų TVMC, Skratiškių g. 6, Biržai
Ekspeditorius  T43104112 135 2022-07-25 14:00 2022-07-28 9:00 Biržų TVMC, Vabalninko sk., S.Neries g. 8, Vabalninkas
Socialinio darbuotojo padėjėjo M44092001 124 2022-07-25 14:00 2022-07-28 9:00 Biržų TVMC, Vabalninko sk., S.Neries g. 8, Vabalninkas

      Kviečiame skaityti ir išsamiai susipažinti:

      Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (2020-09-30 Nr. V-1480) taikomas vertinant asmens įgytas I–V lygio kvalifikacijų kompetencijas (siekiant kvalifikacijos), reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“: 

      2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą; 

      2.2. jei jis įgijo kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

      Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (2008-01-11 Nr. ISAK-72) taikomas vertinant asmens, kuris yra priimtas mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kuris siekia tobulinti turimą ar įgyti kitą kvalifikaciją, siekia, kad jo neformaliojo mokymosi, darbo patirties ar savišvietos būdu įgytos kompetencijos būtų įskaitytos kaip kvalifikacijos dalis.

      Profesinio mokymo diplomo ir Pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašas

      2021 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

      2020 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

      2019 m. asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt