Specialioji pedagogė

      Centre dirba pecialioji pedagogė Sigutė Sakalauskienė

      Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo aprašas

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt