EU flag LLP LT200x55

Kūrybiškumas ir inovacija apdailininkų (statybininkų) praktikoje. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0839

 

      Pagrindinis projekto tikslas - tobulinti apdailininko (statybininko) mokymo programos mokinių profesines kompetencijas-bus įgyvendinamas atliekant mokomąsias praktikas statybų įmonėse: mokiniai pagilins turimas profesines žinias ir praktinius įgūdžius bei įgis naujų gebėjimų. Mokiniai gilins kalbinius gebėjimus ir plės bendrakultūrinės patirties ribas per kalbinius, kultūrinius kursus, kurie bus organizuojami tiek Lietuvoje, tiek tarpinėse organizacijose. Vizito metu numatytos pažintinės ir pramoginės išvykos. Mokiniai planuojamų praktikų metu patenkins profesinių naujovių žingeidumą: susipažins su naujomis technologijomis modernių statybų sektoriuje ir įgis naujos praktikos.

      Dalyvių kelionės, draudimo, pragyvenimo išlaidos bus apmokėtos iš projekto lėšų. Dalyviai, sėkmingai įvykdę stažuotės programą, gaus Europass mobilumo dokumentus, tarptautinė stažuotė bus užskaityta, kaip praktinio mokymo dalis.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt