logo erasmus plusa

ERASMUS+ programos 1 pagrindinis veiksmas: ASMENŲ MOKYMOSI MOBILUMo projektas

„Inovatyvių mokymo formų patirtis ES mokymo kontekste“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000282

 

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras projekte dalyvaujame partnerio teisėmis.

      Projekto koordinatorius: Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla.

      Partneriai Lietuvoje:

  1. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras;
  2. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla;
  3. Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla.

      Priimantys partneriai:

  1. „Aristote“ (Paryžius, Prancūzija);
  2. „Infeba“ (Hamburgas, Vokietija);
  3. EUROPEAN CENTER IN TRAINING FOR EMPLOYMENT (RETHYMNO, Graikija);
  4. Associação Amigos da Mobilidade (A.I.A.M.), Barcelos, Portugalija.

      Pagrindinis projekto tikslas – suteikti profesinių mokyklų darbuotojams (pedagogams) profesines žinias, įgūdžius ir reikiamus gebėjimus, gerinant IKT panaudojimą profesinio mokymo proceso organizavime bei užtikrinant jo prieinamumą didesnei jaunų žmonių grupei.

      Projekto dalyvių tikslinė grupė - profesijos mokytojai. Numatomas bendras visų mokyklų dalyvių skaičius - 16 (po 4 dalyvius iš kiekvienos mokyklos). Vizitų trukmė – 6 dienos. Planuojamas vizitų laikas – 2014 m. lapkričio/gruodžio mėn. ir 2015 m. kovo/balandžio mėn. (dar derinama su partneriais).

      Projektas vykdomas, gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

      Konferencijos skaidrės.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt