ES

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras įgyvendina projektą, kuriuo sieks infrastruktūros atnaujinimo

 

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras sėkmingai pateikė planuojamo įgyvendinti projekto paraišką ir perėjo vertinimo procesą, todėl Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija priėmė sprendimą skirti finansavimą projekto įgyvendinimui.

      2012 m. balandžio 4 d. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centras pasirašė projekto „Biržų technologijų ir verslo mokymo centro infrastruktūros atnaujinimas“ (toliau - Projektas), projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-011 finansavimo ir administravimo sutartį (toliau - Sutartis). Sutartimi Biržų technologijų ir verslo mokymo centras įsipareigojo iki 2013 m. rugsėjo 30 d. įgyvendinti Projektą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

      Projekto tikslas - gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją – plėtoti profesiniam mokymui skirtą infrastruktūrą. Pagal Sutartį bus gauta 800 000,00 Lt projektinių lėšų, už kurias Projekto įgyvendinimo metu bus iš dalies suremontuotos mokyklos pastato (unik.Nr. 3698-8002-1029) maisto ruošimo mokomosios virtuvės, pastato – mokomosios dirbtuvės (unik.Nr. 3698-8002-1030) dažymo – tapetavimo, tinkavimo – betonavimo ir automobilių techninės būklės ir remonto mokomųjų dirbtuvių patalpos, esančios Skratiškių g. 6, Biržai, atnaujinta dalis baldų, kompiuterinės technikos su įranga bei automobilių remontininko (mechaniko), apdailininko (statybininko), virėjo profesinio mokymų programų materialinė bazė Biržų skyriuje ir technikos priežiūros verslo darbuotojo – Vabalninko skyriuje.

      Įgyvendinus projektą iš dalies bus suremontuotos patalpos, atnaujinta dalis baldų bei kompiuterinės technikos su įranga, keturių profesinių mokymo programų materialinė bazė sudarys galimybę Biržų technologijų ir verslo mokymo centre teikti kokybiškesnes mokymo paslaugas, mokymo metu bus naudojamos naujos ir modernios mokymo priemonės, kurios, tikėtina, prisidės prie kvalifikuotų ir darbo rinkoje konkurencingų specialistų ruošimo, mokytojams suteiks galimybę kelti kvalifikaciją.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt