Metodinės grupės

      Bendrojo lavinimo mokytojų grupės pirmininkė - Giedrė Rybalko

      Profesijos mokytojų metodinės grupės pirmininkė - Iveta Ruplėnienė

      Profesijos mokytojų metodinės grupės nuostatai

      Bendrojo lavinimo dalykų mokytojų metodinės grupės nuostatai

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 info@btvmc.lt