S. Nėries g. 8, Vabalninko m., Vabalninko sen., Biržų r. sav., LT-41318 +370 668 76060 vabalninkoskyrius@btvmc.lt

Vabalninko skyriaus gyvenimas 2022-23

Finansuoja ES

Projekto Nr.
10-023-T-0014
Projekto pavadinimas Galimybių mokytis profesinio mokymo programų modulius sudarymas Biržų  technologijų ir verslo mokymo centre
Programa
Naujos kartos Lietuva
Projekto pradžia
2022-09-01
Projekto pabaiga 2028-12-31
Projekto vykdytojas
Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Projekto tikslas
Sudaryti galimybę mokiniams  kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą. mokytis profesinio mokymo programų modulius Biržų technologijų ir verslo mokymo centre.
Projekto rezultatas 8 gimnazijos mokiniai turės galimybę  mokytis pagal TR1 pirminio profesinio mokymo programos 5 kreditų modulį „TR1 kategorijos traktorių vairavimo“. Ugdys ne tik profesines, bet ir skaitmenines bei žaliajai pertvarkai reikalingas kompetencijas.
Finansavimas
Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU. Projektui įgyvendinti skirta 2539,67 Eur.

     Birželio 21 d. Atžalyno pagrindinėje mokykloje ir Pabiržės pagrindinio  ugdymo skyriuje vyko  karjeros diena, kurios metu 10 kl. mokiniai lankėsi BTVMC Vabalninko skyriuje.

     Neformaliojo ugdymo organizatorė Valentina Jarutienė pristatė mokymosi skyriuje galimybes ir mokymo bazę. Bibliotekos vedėja Dalia Liaukevičienė pristatė  tarptautinių Erasmus+ programos projektų galimybes. Profesijos mokytojos Dalė Markutienė ir Rita Trapikienė demonstravo Individualios priežiūros darbuotojo specialybės subtilybes.

     Į Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo mokymosi programos praktines veiklas mokinius įtraukė profesijos mokytojai Almantas Janušonis, Alvydas Kubilevičius ir vairuotojas Raimondas Galiauskas. Mokiniai turėjo galimybę pavairuoti traktorių ir kombainą, sureguliuoti automobilio šviesas bei virindami pasigaminti suvenyrus iš veržlių.

     Pasivaišinę skyriaus valgykloje, apžiūrėję sporto bazę, pilni gerų įspūdžių ir emocijų grįžo į mokyklas, kur savo patirtį pristatė mokyklos bendruomenei.

     2023 m. birželio 9 d.  Biržų švietimo pagalbos tarnyboje vyko respublikinė dailės mokytojų metodinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinių didaktinių kompetencijų taikymas dailėje, ugdant kūrybiškumą“, kurią organizavo Biržų švietimo pagalbos tarnyba, rajono dailės mokytojų metodinis būrelis ir  Biržų „Saulės“ gimnazija. Pranešėjai - Vilniaus, Kupiškio,  Vilkaviškio, Varėnos, Biržų  bendrojo ugdymo ir dailės mokyklų mokytojai – ne tik skaitė pranešimus, bet ir vedė praktinius užsiėmimus, dalijosi kūrybine, metodine ir praktine patirtimi.

     Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus vyr. profesijos mokytojos Valentina Jarutienė ir Dalia Liaukevičienė skaitė pranešimą „Autentiškos metodinės priemonės įtraukiajame ugdyme“, kurio metu demonstravo  kartu su mokiniais akvarelės liejimo technika kurtas asociatyvines korteles ir praktiškai pristatė šių priemonių panaudojimo galimybes: kartu su konferencijos dalyviais reflektavo jauseną, emocijų pokyčius ir įgytą patirtį.  

     2023 m. gegužės 31 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus komanda: vyr. profesijos mokytojos Valentina Jarutienė, Dalia Liaukevičienė, Dalė Markutienė ir Socialinio darbuotojo padėjėjo MPMP 149S grupės mokiniai dalyvavo bendrose veiklose Ukmergės socialinių paslaugų centre pagal naujai pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.  

    Vyr. profesijos mokytojos D. Liaukevičienė ir V. Jarutienė vedė praktinį autorinį kvalifikacijos kėlimo seminarą  „Autentiškos metodinės priemonės įtraukiajame ugdyme“ Ukmergės socialinių paslaugų centro darbuotojams ir lankytojams. Joms talkino vyr. profesijos mokytoja D. Markutienė su būsimais socialinio darbuotojo padėjėjais, kurie integruotų pamokų pas darbdavį metu vykdė praktines veiklas pagal  modulį „Pagalbos poreikio klientui identifikavimas“: teikė pagalbą centro lankytojams praktinėje veikloje – piešiant asociatyvines korteles akvarelės liejimo technika bei, naudodami šias klientų nupieštas  korteles, aiškinosi kliento fizinę ir emocinę būklę.

     Po seminaro, socialinės globos skyriaus vedėja Karolina Vavilovaitė ir socialinė darbuotoja Aušra Štraševičiūtė susipažindino su centru ir  jo teikiamomis paslaugomis, prie kavos puodelio aptarėme naujas bendradarbiavimo idėjas. Nuoširdžiai džiaugiamės naujais socialiniais partneriais ir nauja patirtimi bei tikimės produktyvaus bendradarbiavimo ateityje.

     Gegužės 4 d. BTVMC Vabalninko skyriaus mokinės Brigita Valantinaitė (149 gr.) ir Santa Jatužytė (151 gr.) dalyvavo  VŠĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos organizuotame    profesinio meistriškumo konkurse „AŠ NORIU PADĖTI“, kurio tikslas – didinti ugdymo(si) turinio įvairovę ruošiant socialinio darbuotojo padėjėjus.

    Konkursą sudarė 3 užduotys: „Proto mūšis“ ir ,,Scenarijų žaidimai“, ir namų darbas ,,Kūrybinė užduotis“. Ši užduotis buvo vertinama už temos atskleidimą, idėjos originalumą, kūrybiškumą  ir išbaigtumą.

    Kol komisija skaičiavo rezultatus, mokiniams ir mokytojams buvo organizuota ekskursija po  VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centrą.  

                      Sveikiname mokyklos komandą „VABALIUKĖS“,  garbingai užėmusią II vietą!

    Mokinius konkursui ruošė  profesijos mokytojos  Dalė Markutienė, Dalia Liaukevičienė ir Valentina Jarutienė.

     1792 m. balandžio 26 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis Vabalninkui pakartotinai suteikė miesto teises ir patvirtino herbą. Vabalninko seniūnija šią garbingą sukaktį mini jau 231 kartą.

     Mes, BTVMC Vabalninko skyriaus bendruomenė, visada esame laimingi galėdami prisidėti prie miesto šventės organizavimo. Balandžio 30 dieną mūsų mokyklos atstovai virė košę ir vaišino Vabalninko gyventojus ir svečius, susirinkusius į miesto šventės renginius. Vienas iš jų – „Lino žiedo“ žymens įteikimas labiausiai nusipelniusiam vabalninkiečiui. Šįmet žymuo atiteko ilgamečiam kultūros darbuotojui, režisieriui Aloyzui Januliui. Didžiuojamės savo kraštu ir jį garsinančiais žmonėmis.

     ,, Balandžio 27 d. BTVMC Vabalninko skyriaus mokiniai 134 gr. Viktorija Stepanovaitė ir  153 gr. Laurynas Varžinskas dalyvavo  Rokiškio profesinio mokymo centre vykusiame profesinių mokyklų  mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, informacinių technologijų konkurse „IT proveržis profesijoje“. Konkurse varžėsi 14 mokinių iš Vilniaus miesto, Radviliškio, Kėdainių, Joniškio, Biržų ir Rokiškio rajonų mokyklų.  

     Dalyviai atliko tekstinių dokumentų maketavimo, pateikčių rengimo ir skaičiuoklės užduotis. Kol mokiniai demonstravo savo kompiuterinio raštingumo žinias, mokytojai dalijosi gerąja patirtimi ir skaitė pranešimus.

     Komisija, įvertinusi mokinių IT žinias ir gebėjimus,  pirmąją vietą skyrė Biržų technologijų ir verslo mokymo centro Vabalninko skyriaus moksleiviui Laurynui Varžinskui.

     Mokinius konkursui ruošė profesijos mokytoja  Zita Janeliūkštytė.

     Balandžio 27 d. BTVMC Vabalninko skyriaus 132 gr. mokiniai Kristupas Jurevičius ir Mantvydas Niaura dalyvavo  Aukštaitijos profesinio rengimo centro organizuotame respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS SPECIALISTAS 2023“.  Kuriame varžėsi 24 mokiniai iš 14 profesinio mokymo įstaigų. Kiekvienas dalyvis turėjo atlikti dalykinį testą ir praktines užduotis.

Vabalninko skyriaus moksleiviai puikiai pasirodė atskirose praktinėse užduotyse:

Kristupas Jurevičius užėmė II vietą suvirinimo užduotyje,

Mantvydas Niaura - III vietą figūrinio važiavimo su traktoriais ir agregatais užduotyje.

Mokinius konkursui ruošė profesijos mokytojai  Almantas Janušonis, Alvydas Kubilevičius ir Povilas Byla.

Džiaugiamės mokinių pasiekimais ir sveikiname nugalėtojus!

     Balandžio 21-22 d. BTVMC Vabalninko skyriuje vyko atvirų durų dienos, kurių metu su mokymosi galimybėmis Vabalninko skyriuje galėjo susipažinti bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, jų tėvai ir globėjai bei asmenys, siekiantys antros kvalifikacijos. Atvirų durų dienos lankytojams buvo pristatytos neformaliojo ugdymo, Erasmus + , sporto veiklos. Buvę mokyklos mokiniai pasakojo sėkmės istorijas ir atsakė į kilusius klausimus.

     Visi turėjo galimybę dalyvauti skirtingų profesijų edukacinėse veiklose.

     Dekoratyvinio apželdinimo specialybių profesijų mokytojai ir mokiniai pristatė edukacinę veiklą „Nuo sėklos iki žiedo“,  kurios rezultatas - pačių dalyvių iš įvairių gėlių daigelių sukurta kompozicija vazonėlyje.  Įtraukumu pasižymėjo  žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo specialybės edukacinės veiklos „ Bitininkavimo pradžiamokslis“ , „Figūrinis traktoriaus vairavimas“ bei  neformaliojo ugdymo edukacinė veikla „B“  kategorijos  „Vairavimo pradžiamokslis“ privertusios dalyvius rikiuotis į eilę.

     Šaltkalvio specialybės edukacinė veikla „Atviros metalo dirbtuvės“  sulaukė daugiau žiūrovų negu dalyvių, nes ne kiekvienas išdrįso bandyti suvaldyti metalą.

     Besidomintiems ekspeditoriaus specialybe patiko dalyvauti edukacinėje veikloje „Krovinio maršruto parinkimas“.

     Visi renginio svečiai mokyklos kieme galėjo pasivaišinti kvapnia koše ir karšta arbata. Atvirų durų dienos - tai puiki galimybė praktiškai susipažinti su įvairiomis profesijomis ir planuoti savo ateitį. Džiaugiamės, kad su kai kuriais renginio dalyviais susitiksime jau šį rugsėjį. Labai Jūsų laukiame!

Puslapis 1 iš 5

TVARKARASTIS MYGTUKAS

MANO DIENYNAS MYGTUKAS

MOODLE MYGTUKAS

 

 

Pilietiškumo mokykla LOGO

LoveJob logotipas

pranesk apie patycias124

sveikata1.gif

mukiskarjeralogo

SUSISIEKITE SU MUMIS

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
Skratiškių g. 6, LT-41156 Biržai
Telefonas: (8 450) 32 134
Mobilusis: +370 668 760 68
El. paštas: info@btvmc.lt
Kodas: 302643724

PVM kodas: LT100012838915

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Sekite mus