„Naujos žinios ir patirtis su Erasmus+“

Erasmus+ projekto „Naujos žinios ir patirtis su Erasmus+“  (Nr. 2018-1-LT01-KA116-046905) sklaida

 DSC 0257a

      Birželio 13 dieną Biržų TVMC aktų salėje vyko projektinės veiklos sklaidos seminaras „Erasmus+ veiklų, žinių ir patirties sklaida“. Pirmiausia seminaro dalyvius pasveikino Centro direktorius Dainius Žukauskas, kuris pajuokavo, jog stažuočių dalyviai parvežė nelietuvišką birželį iš Ispanijos, Italijos ir kt. Europos šalių. Jis pardžiugino, kad 2019-2020 m. stažuočių skrydžiai jau suks į Daniją, Švediją, Suomiją. Direktorius teigė, kad Erasmus+ programos projektų įgyvendinimas yra labai sėkmingas (tai rodo Švietimo mainų paramos fondo labai aukštais balais (94-96) įvertintos ataskaitos). D. Žukauskas džiaugėsi, kad stažuotės brandina mokytojus kaip mokymo specialistus, o mokinius – kaip būsimus darbuotojus, nes Erasmus + projektinė veikla didina pasitikėjimą savimi, formuoja platesnį požiūrį ir suvokimą Europą ir pasaulį. Jis padėkojo Centro projektų vadovei bei visiems bei visiems stažuočių dalyviams už sėkmingą Lietuvos ir Centro vardo garsinimą Europoje.

      Projektų vadovė Marytė Bistrickienė pasidžiaugė, kad Erasmus+ projekte 2018- 2019 m.m turėjome net 10 priimančių partnerių: net tris iš Ispanijos, po du iš Latvijos, Italijos, po vieną iš Vokietijos, Austrijos ir Prancūzijos. Visų užsienio partnerių įmonėse vyko praktinis mokymas, kuriame dalyvavo net 46  populiariausių specialybių: apdailininko (statybininko), automechaniko, floristo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, socialinio darbuotojo padėjėjo, virėjo profesinio mokymo programų pirminio profesinio mokymo lygmens mokiniai. Profesinio mokymo institucijose darbą stebėjo (asistavo) 18 Centro profesinio mokymo specialistų bei administracijos darbuotojų.

      Iš gausaus susirinkusių mokinių, mokytojų bei svečių būrio išsiskyrė mėlynus sportinius marškinėlius vilkintys jaunuoliai – iš Erasmus+ projekto stažuočių grįžę Centro mokiniai. Jie dalindamiesi įspūdžiais apie savo veiklas, įgytą patirtį bei žinias, demonstravo net septynis šmaikščiai sukurtus filmukus iš stažuočių Latvijoje, Ispanijoje (Tenerifėje, Malagoje), Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje. Būsima statybininkė Greta pasidžiaugė, jog darbas Tenerifėje padėjo jai visiškai apsispręsti, kad nori dirbti statybininke. Mokiniai su šypsena pasakojo apie sunkumus, su kuriais susidūrė stažuotės metu, ir kaip pavyko juos įveikti, kad taptu privalumais. Įdomu buvo klausytis būsimų automechanikų, profesinius įgūdžius tobulinusių Hamburgo autoservisuose, bet radusių laiko ir įdomiai kultūrinei veiklai - miniatiūrų muziejaus ,,Wunderland“ ir Elbės filharmonijos, tapusios miesto simboliu, aplankymui. Ypač buvo malonu girdėti, kad dauguma stažuočių dalyvių džiaugėsi įgyta nauja profesine ir kultūrine patirtimi, tačiau paklausti, ar rinktųsi darbą užsienyje ar Lietuvoje, pirmenybę skyrė gimtinei.

      Kitas įdomus seminaro „Erasmus+ veiklų, žinių ir patirties sklaida“ akcentas – nominacijų fondas. Buvo įteiktos nominacijos mokiniams: ,,Holivudo operatoriai ir stažuočių veteranai“ ( Paulius Tichonovičius ir Augustinas Likas); ,,Trejų metų ryžtas“ ( Rolanda Dunauskaitė); ,,Translator“ ( Brigita Sprincėnaitė); ,,Komandos vadybininkas“ ( Gintas Januševičius); ,,Kuo daugiau padarysi, tuo daugiau išmoksi“ (Greta Kaminskaitė); bei mokytojams ,,Už nuoširdžią mentorystę“ ( R.Karosienė, J.Širmelienė, I.Pranauskaitė, M. Martinkevičienė, T.Špokas, I.Ruplėnienė, D.Liaukevičienė).

      Pirmąją seminaro dalį užbaigė mokytoja Dalia Liaukevičienė, kuri kalbėjo apie tarptautinį mobilumą. Pranešėja pabrėžė laisvės, pasirinkimo, atsakomybės prasmę ir pasiūlė žinias pasitikrinti interaktyvioje viktorinoje (kahoot.it  puslapyje), nugalėtojais tapo mokiniai Orestas, Nerijus, mokytoja Iveta. Buvo apdovanoti ir svečiai iš ,,Saulės“ gimnazijos už geras žinias.  Pirmoji seminaro dalis baigėsi Europass mobilumo dokumentų įteikimu ir visų stažuočių dalyvių įsiamžinimu bendroje nuotraukoje.

      Antroji  seminaro dalis vyko BTVMC konferencijų salėje, kur savo įžvalgomis ir patirtimi dalinosi į stažuotes mokinius lydėję ir jų praktinę veiklą stebėję profesijos mokytojai. Buvo pasidalinta įspūdžiais iš stažuočių Italijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje. Apibendrindami savo patirtį mokytojai akcentavo dalykus, kurie patiko užsienio mokyklose ir juos taiko savo darbo praktikoje. Buvo pasidžiaugta, kad  stažuotėse įgyta patirtimi buvo dalintasi praktiniame seminare ,,Pavasario floristika'', kuriame savo praktinius įgūdžius tobulino net 13 Biržų rajono pradinių klasių ir technologijų pedagogų. Centro mokytojos floristės ruošiasi dalyvauti pirmojo Lietuvoje Gėlių festivalio ,,Vasarvidžio nakties sapnas“ tarptautiniame konkurse ,,Žiedų valdovas“, vyksiančiame Pakruojo dvare. Apžvelgdami stažuočių patirtį,  mokytojai pabrėžė, kad iš užsienio kolegų turėtume pasimokyti ramybės ir tolerancijos, kūrybiškumo ugdymo. Buvo išsakyta nuomonė, kad infrastruktūros projekte reikia numatyti įsigyti simuliacinę įrangą. Be to, buvo pasidalinta  idėja, kad vertinga naujovė būtų ,,budinčio mokytojo įvedimas“ bei ,,įvestos“ profesijų savaitės. Visi vieningai pritarė, kad labai svarbu formuoti darbdavių požiūrį į profesijos mokyklos mokinį.

Apibendrinę seminarą mokytojai priėjo prie išvados, kad kiekvienas darbo stebėjimas suteikė tiek bendro pobūdžio, tiek ir specifinių žinių ar gebėjimų. Visos stebėjimo veiklos buvo naudingos ir tuo, kad jų metu ne tik buvo tobulinami profesiniai gebėjimai, bet ir išplėstas profesinis tinklas, užmegzti profesiniai kontaktai, pagerintos socialinės kompetencijos. Laisvalaikio metu aplankyti pasaulinio lygio kultūros objektai suteikė daug teigiamų emocijų, gerino kalbinius įgūdžius. Taigi, mokytojai iš seminaro „Erasmus+ veiklų, žinių ir patirties sklaida“ skirstėsi žinodami, jog 2018-2019 m.m. projektinės veiklos baigsis birželio pabaigoje, tačiau tikėdamiesi, kad kitas finansuotas Erasmus + projektas bus dar įdomesnis bei naudingesnis.

      

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt