EU flag LLP LT200x55

Inovatyvūs sprendimai reintegruojant mokinius į profesinio rengimo sistemą LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0924

 

      Projekto tikslas

 1. Išmokti naujų inovatyvių darbo metodų, dirbant su nenorinčiais lankyti mokyklos mokiniais;
 2. Gerinti nelankančių mokyklą mokinių grupių dalyvių identifikavimo būdus ir numatyti veiksmingas darbo priemones;
 3. Tobulinti informavimo ir konsultavimo darbą pasirenkant profesinę karjerą;
 4. Tobulinti konfliktų sprendimų ir prevencijos būdus;
 5. Stiprinti saugų mokyklos mikroklimatą;
 6. Tobulinti metodus, kaip įtraukti nelankančių mokyklą mokinių grupių dalyvius į mokyklos bendruomenės kūrybinę veiklą;
 7. Tobulinti įvairių rizikos grupių narių kultūrų supratimą ir toleranciją;
 8. Tobulinti šiuolaikinių komunikacijų informacijų veiksmingo panaudojimo būdus;
 9. Skatinti sėkmės motyvaciją;
 10. Plėtoti mokyklos ir šeimos ryšius;
 11. Gerinti darbą su valstybinėmis, visuomeninėmis institucijomis, darbo rinkos organizacijomis;
 12. Parengti trumpą aprašą (informacinę medžiagą) apie darbo galimybes/formas „Inovatyvūs sprendimai reintegruojant mokinius į profesinio rengimo sistemą“.
 13. Pagal šio mobilumo projekto rezultatus paruošti su mokslininkais Naujovių perkėlimo projektą „Inovatyvūs sprendimai reintegruojant mokinius į profesinio rengimo sistemą“.

      Dalyviai

      Projekto dalyviai - 40 Lietuvos profesinio rengimo įstaigų specialistai.

      Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras - dotacijos gavėjas, siunčiantysis partneris (SE-PA), 10 dalyvių;

      Biržų technologijų ir verslo mokymo centras - siunčiantysis partneris (SE-PA), 10 dalyvių;

      Marijampolės profesinio rengimo centras- siunčiantysis partneris (SE-PA), 10 dalyvių;

      Šiaulių profesinio rengimo centras - siunčiantysis partneris (SE-PA), 10 dalyvių;

      IBD Partnership - priimantysis partneris (HO-PA) (Jungtinė Karalystė);

      Paragon Europe- priimantysis partneris (HO-PA) (Malta)

      Satakunnan koulutuskuntayhtymä - priimantysis partneris (HO-PA) (Suomija)

      Eurl ARISTOTE - priimantysis partneris (HO-PA) (Prancūzija)

      Staatliches Berufliches Schulzentrum Waldkirchen - Priimantysis partneris (HO-PA) (Vokietija)

      Numatomos stažuotės

      Numatomos stažuotės šiose šalyse - Suomija, Jungtinė Karalystė, Malta, Vokietija, Prancūzija. Stažuotės trukmė -1 savaitė.

      Projekto pradžia: 2013 07 01

      Projekto pabaiga: 2014 12 31

      Projekto biudžetas: 50.800, 00 Eurų.

      Rezultatai

      Projekto numatomi rezultatai, tai yra profesinių mokyklų specialistų tam tikrų kompetencijų tobulinimas ir paruošta „Trumpa informacinė medžiaga, apie Inovatyviūs sprendimus reintegruojant mokinius į profesinio rengimo sistemą”. Šis darbas bus skirtas Lietuvos profesinio mokymo sektoriaus specialistų bendruomenei. Bus pakelta 40 profesijos mokytojų ir specialistų kvalifikacija. Vyks mokymai, bus susisteminta mokymų medžiaga. Bus sukurti gerosios patirties pavyzdžiai. Projekto informacinis leidinio medžiagos rinkimas, rašymas ir išleidimas bus finansuojamas iš Lietuvos projekto partnerių lėšų. Leidinio egzempliorių skaičius bus nustatytas vėliau, apklausus Lietuvos profesinio mokymo specialistus. Šią informacinę medžiagą pristatyti bei pasidalinti patirtimi planuojama 2014 m lapkričio/gruodžio mėn. konferencijoje, taip pat jis bus talpinamas projekto partnerių internetiniuose puslapiuose, kituose informaciniuose šaltiniuose.

      Sklaida

      Nuo pat projekto pradžios visa informacija (tikslai, uždaviniai, rezultatai ir t.t) bus talpinama Lietuvos ir užsienio projekto partnerių internetiniuose puslapiuose. VSRC informuos centro bendruomenę, partnerius ir visuomenę apie projektą, bus surengti du informaciniai seminarai projekto dalyviams, informacija pateikiama mokyklų bendruomenėms. Po stažuočių VSRC, BTVMC, MPRC, ŠPRC projekto dalyviai parašys straipsnius į savo mokyklų internetinius puslapius, regioninę spaudą, pagal galimybes dalyvaus kituose sklaidos renginiuose, kur pasidalins vizitų įspūdžiais, demonstruos nuotraukas iš užsienio mokyklų bei kultūrinės programos. Projekto dalyviai savo įspūdžiais ir nuotraukomis dalinsis socialiniuose tinkluose (Facebook ir kt.). Bus organizuojama baigiamoji konferencija, į kurią bus pakviesti, projekto partneriai, Centro socialiniai partneriai, profesinio rengimo bendruomenė; vyks rezultatų apibendrinimas, dalijimasis įspūdžiais, geroji patirtis.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

viešoji įstaiga, įmonės kodas 302643724, PVM mokėtojo kodas: LT100012838915

Skratiškių g. 6, LT-41156, Biržai (8 450) 32134 +370 668 76068 info@btvmc.lt